İngilizce Ders 24 İngilizcede Sıfatlar(Adjectives), SIFATLI “HOW” SORULARI,SIFATLARLA YAPILAN KARŞILAŞTIRMALAR, EN ÜSTÜNLÜK DERECESİ,SIFAT OLUŞTURMA

SIFATLAR
Sıfatlar isimleri niteleyen sözcüklerdir.
1.
A tall man : Uzun boylu bir adam.
Take the red pencil : Kırmızı kalemi al.
An interesting story : İlginç bir öykü.
2. Sıfatlar önünde isim olmaksızın öznenin durumunu da niteler.
I am tired : Yorgunum.
The baby is hungry : Bebek acıkmış. (Aç)
We are happy : Mutluyuz.
3. Özne bir sıfat/isim bileşkesi olabilir ve yine bir sıfatla nitelenebilir.
The old man is tired : Yaşlı adam yorgundur.
The new students are lazy : Yeni öğrenciler tembeldir.
Five students are sick : Beş öğrenci hastadır.
Sıfatların çoğul biçimi olmaz.
SIFATLI “HOW” SORULARI
Nitelenen ismin “ne kadar” (küçük, büyük, uzak, yakın vb.) olduğunu sormak için how sözcüğü kullanılır.
How big is your room? (Odanız ne kadar büyüktür?)
How old is this building? (Bu bina ne kadar eskidir?)
How old are you? (Kaç yaşındasınız?)
How tall are you? (Boyunuz ne kadardır?)
How tall is this building? (Bu bina ne kadar yüksekliktedir?)
How high is this mountain? (Bu dağ ne kadar yüksekliktedir?)
SIFATLARLA YAPILAN KARŞILAŞTIRMALAR
Sıfatlar üstünlük ve en üstünlük derecelerinde biçim değiştirirler.
A) ÜSTÜNLÜK DERECESİ
Tek heceli bütün sıfatlar, “daha” anlamına -er takısı alırlar.
tall – taller straight – straighter
short – shorter nice – nicer
big – bigger cheap – cheaper
late – later small – smaller
Bazı iki heceli sıfatlar da -er takısı alırlar, bunların çoğu y harfiyle biter,
easy – easier pretty – prettier
early – earlier thirsty – thirstier
hungry – hungrier funny – funnier
Çoğu iki heceli ve daha çok heceli sıfatların önüne “daha” anlamına more eklenir
more beautiful – more intelligent – more expensive
Kuralsız sıfatlar: Aşağıdaki sıfatlar bu kurallara uymaz.
good – better little – less
bad – worse far – farther (mesafe olarak uzak)
much – more far – further (fiziksel olmayan mesafe)
many – more
Cümle yapısı: ÖZNE + BE + SIFAT (ÜSTÜNLÜK) + THAN + KIYASLANAN
I am taler than you are.
Üstünlük gösteren cümlelerde eğer kıyaslanan öğe kullanılmışsa, THAN mutlaka kullanılır. Eğer yoksa, kullanılmaz.
Normal olarak kıyaslanan öğe eğer zamirse, bunun da ÖZNEL durumda olması gerekir ve ardından ona uygun BE fiili gelir.
I am taller than YOU ARE.
She is taller than I am
Ancak özellikle konuşulan İngilizce’de bu zamir NESNEL olarak kullanılır ve ardından BE fiili GELMEZ.
I am taller than her.
She is younger than me.
B) ENÜSTÜNLÜK DERECESİ
Enüstünlük derecesinde, -er (akışıyla üstünlük biçimini alan tüm sıfatlar, -est alırlar.
tall taller tallest
young younger youngest
More alarak üstünlük biçimi alan sıfatların tümü de önüne most alır.
more intelligent most intelligent
more beautiful most beautiful
Bir sıfat enüstünlük derecesinde kullanılıyorsa, önüne mutlaka the gelir.
She is the most beautiful girl in our class. (Sınıfımızın en güzel kızıdır.)
He is the tallest boy in our class. (Sınıfımızın en uzun boylu çocuğudur.)
Kuralsız sıfatlar:
good better best
bad worse worst
much more most
many more most
little less least
far farther farthest
far further furthest
This is the worst film I have seen. (Gördüğüm en kötü film.)
He is the best athlete in our school. (Okulumuzdaki en iyi sporcudur.)
We have the most money. (En çok para bizde.)
SIFAT OLUŞTURMA
A) Nesneli fiillerin üçüncü biçimi ile oluşturulan sıfatlar
Geçişli fiillerin (nesne alan fiiller) üçüncü biçimleri, önüne BE ya da bağlayıcı fiiller getirilerek sıfat yapılır.
Fiil: To surprise (şaşırtmak)
Yüklem sıfat: Be surprised (şaşırmak, şaşırmış durumda olmak vb.)
I am surprised: Şaşırdım/şaşırmış durumdayım.
I got surprised: Şaşırdım/hayret ettim.
You look surprised: Şaşırmış görünüyorsun.
You sound surprised: Şaşırmış gibisin. (Konuşmana bakılırsa…)
Fiil: To interest (ilgilendirmek)
Yüklem sıfat: Be interested (ilgilenmek, ilgili olmak)
I am interested in your past: Senin geçmişinle ilgiliyim/ilgi duyuyorum.
I got interested in tennis: Tenise ilgi duymaya başladım.
The students seem interested: Öğrenciler ilgilenmiş görünüyorlar.
B) Fiillerin sonuna -ing takısı getirilerek yapılan sıfatlar
Geçişli fiillerin üçüncü biçimiyle edilgen sıfatlar elde edilir, -ing takısı ile de etken sıfatlar oluşturulabilir.
Fiil: To surprise
Yüklem sıfat (edilgen) : Be surprised
Yüklem sıfat (etken) : Surprising (şaşırtıcı)
The news was surprising: Haber şaşırtıcıydı.
His presence at the meeting was surprising: Toplantıda bulunuşu şaşırtıcıydı.
Fiil: To interest
Yüklem sıfat (edilgen) : Be interested
Yüklem sıfat (etken) : Interesting (ilginç)
The book is interesting: Kitap ilginçtir.
He is an interesting person: O ilginç bir kimsedir.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.