ingilizce Ders 26 – İf’li Şart, Koşul Cümleleri(English Conditional Sentences), Konu ile ilgili örnekler, www.teknolojiweb.net

İf’li Şart, Koşul Cümleleri(Conditional Sentences)
İngilizce de 4 Farklı tip şart cümlesi vardır.
Bir if cümlesi ingilizce de if-clause yani şart cümleciği ve main clause yani ana cümleden oluşur.
0 tipli şart cümlesi (zero conditional)
If+geniş zaman ( present simple)+ emir(imperative)
Bu tip koşul cümleleri her zaman doğru olarak kabul edilen durumlar, bilimsel gerçekler veya doğa olayları için kullanılır.
Her günkü olaylar ve durumlar
My eyes hurt if I spend too long time on the computer (Eğer bilgisayar başında uzun kalırsam, gözlerim ağrır.)
Bilimsel olaylar
If you mix blue and yelow, you get green(Eğer mavi ve sarıyı karıştırırsan, yeşili elde edersin.)
Talimatlar if+ emir
If you don’t know the answer make an intelligent guess(Eğer cevabı bilmiyorsan, mantıklı bir tahmin yap.)
1. Tip şart cümleleri (1st Conditional )
If+ geniş zaman, will+ mastar without to (If+ present simple, will+ infinitive without to )
Kullanımı : Bir şeyin olma ihtimalini gösterir.
Birinci tip şart cümleleri gerçek veya muhtemel durumları gösterir. Şart cümleciği Şimdiki zaman olarak , ana cümle gelecek zaman ifadesi olan Will/ won’t kullanılabilir.
If we don’t save money , we will not be able to buy a nice house. (Para biriktirmezsek, bu güzel evi satın alamayız.)
Burada olması muhtemel gerçek bir olay belirtilir.
Will yerine, Going to kullanılabilir
If it rains we’re going to get wet (Yağmur yağarsa, ıslanacağız.)
Can yardımcı fiili birinci tip şart cümlelerinde yaygın olarak kullanılır.
If the cases are too heavy, I can help you carry them(Eğer bavullar çok ağırsa, taşımanda sana yardımcı olabilirim. )
Unless, provide, as long as.
Unless, if not yerine kullanılabilir. Değilse, -dıkça, olmazsa anlamına gelir.
Unless you leave at once, I’ll call the police. (Bir an önce gitmezsen, polis çağırırım.)
If you don’t leave at once, I’ll call the police.
Provided – Sağlamak, bu koşulda, bu durumda anlamı verir.
Provided you leave now, you will cath the train(Eğer şimdi ayrılmazsan, treni kaçırırsın.)
Emir ile kullanımı
Yaygın olarak if yerine emir cümleleri kullanılır.
Get me some cigarretes and I’ll pay you later.(Bana birkaç sigara getir, parasını yarın ödeyeceğim veya bana birkaç sigara getirirsen, parasını yarın öderim. )
Should ile kullanımı
Bir şart cümlesinde If yerine should kullanabiliriz. Bu olayın gerçekleşme ihtimalinin if’e göre daha az olduğunu gösterir.
Should you see John, can you give him a message? (John’u görürsen, ona bir mesaj verebilir misin ?)
When ile kullanım
When ile kullanımda bir şeyin olacağına çok emin olduğumuz anlamı çıkar.
I’m going shopping this afternoon. When I go shopping I’ll buy some food. (Bu öğleden sonra alışverişe gideceğim. Alışverişe gittiğimde biraz yiyecek alacağım-alırım.)
2. Tip şart cümleleri (2st Conditional )
If+ past simple, would+ infinitive without to
(If+basit geçmiş zaman, would + mastar )
İkinci tip şart cümleleri gerçek olmayan ve bir an için hayal edilen durumları ifade eder.
If you fell, you would hurt yourself (Eğer düşersen, kendini yaralarsın.)
Burada düşme olayı gerçekleşmemiş fakat olması durumunda olabilecek ihtimal hayal edilmiştir. Yardımcı fiiller might and could ikinci tip şart cümlelerinde yaygın olarak kullanılır.
If you became a millionary you might be unhappy (eğer milyoner olsan, mutsuz olabilirsin.)
Were
Were yaygın olarak kullanılır.
If I were taller , I’d join the basket ball team(Eğer uzun boylu olsaydım, basketbol takımına katılırdım.)
3. Tip şart cümleleri (3rd conditional )
If+ past perfect , would/ might/ could have + past participle
(If+ belirli geçmis zaman, would/ might/ could have + geçmiş zaman ortacı)
İf’li kullanım
A third conditional describes an unreal or imaginary situation in the past .
Üçüncü tip şart cümleleri geçmişteki, gerçekleşmeyen ve gerçekleşmesi hayal edilen olayları ifade eder.
If John had studied more, he would have got better exam.(Eğer John daha çok çalışsaydı, daha iyi alıştırma yapardı.)
Burada John’un daha fazla çalışmadığı ve sınavının iyi geçmediği, eğer çalışsaydı sınavının daha iyi geçeceği ifade ediliyor.
Yardımcı fiiller might ve could bu çeşit cümlelerde yaygın olarak kullanılır.
If you had tried harder , you might have succeeded (Daha sıkı çalışsaydın, başarılı olabilirdin.)
Karışık şart cümleleri(Mixed conditional )
If+ past perfect, would+ infinitive without to
If+ belirli geçmis zaman, would+ mastar
www.teknolojiweb.net
İkinci ve üçüncü tip şart cümlelerinin karışımı. Geçmişteki olayların hayal edilmesi ve şimdiki zamanda muhtemel olması durumunu anlatır
If you had listened to my advice , you would not be in this situation now(Eğer benim öğütlerimi dinleseydin, şimdi bu durumda olmazdın.)
Kaynak:

3 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.