İngilizce Konu anlatımı ve Gramer notları- CONDITION CLAUSE, şart-koşul yapısı, IF First conditional,Second Conditional,Third Conditional,If + should,If + were to,If it weren't for,If it hadn't been for,But for,If only (= I wish …), www.teknolojiweb.net

www.teknolojiweb.net CONDITION CLAUSE
1. IF
1.1. First conditional
Şu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi mümkün olasılık anlatır.
KULLANIMI
If + Simple present, Future/Present tense
ÇEVİRİSİ
-EcEk
(Eğer) … -I/Er ise, …
-I/Er
– If nothing is done about high rate of population growth, world population will have doubled by the year 2000.
Eğer hızlı nüfus artışı oranı konusunda birşeyler yapılmazsa dünya nüfusu 2000 yılına gelindiğinde iki katına
çıkmış olacak.
DEVRİK YAPI
– Should you see her, give her the message.
Onu görecek olursan mesajı ilet.
1.2. Second Conditional
Şu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi pek mümkün olmayan olasılık anlatır.
KULLANIMI
would (be able to)
If + Simple past, could
might
ÇEVİRİSİ
(Eğer) … -sE(ydI), … -I/ErdI
– If you were a man, I’d slap you here and now.
Erkek olsaydın seni şimdi şurada seni tokatlardım.
DEVRİK YAPI
– Were you a man, I’d slap you here and now.
1.3. Third Conditional
Geçmişe ait ve gerçekleşmesi artık mümkün olmayan olasılık anlatır.
KULLANIMI
could
A. If + Past Perfect, would + have + V3 [1]
might
could
B. If + Past Perfect, would + V1 + (now) [2]
might
would would
C. If + + have + V3, could + have + V3 [3]
could might
ÇEVİRİSİ
A.
-sEydi
(Eğer) , … -I/ErdI
-mIş olsaydı
– If he had known the result he wouldn’t have been so happy. [1]
Sonucu bilmiş olsaydı o kadar mutlu olmazdı.
B.
-sEydi
(Eğer) , (şimdi) … -I/ErdI
-mIş olsaydı
– If you had been more careful, you’d be earning more. [2]
Daha dikkatli olmuş olsaydın (şimdi) fazla kazanıyor olurdun.
C.
-sEydi
(Eğer) , … -EbIlIrdI
-mIş olsaydı
– I could have helped him if I could have swum. [3]
Yüzebilseydim ona yardım edebilirdim.
DEVRİK YAPI
– Had he been more careful, he could have won.
1.4. If + should
Az bir gerçekleşme olasılığı gösterir.
– If you should see him, let me know.
Onu görecek olursan haberim olsun.
1.5. If + happen to
“If + should” yapısı ile aynı anlamdadır.
1.6. If + were to
“Were to” yapısı gelecekte gerçekleşme olasılığı az bir olayı anlatmada kullanılabilir.
– What would you do if a war were to break out ?
Savaş çıkacak olsa ne yapardın ?
“Were to” yapısı zorlayıcı bir öneri ifade edebilir.
– If you were to move your chair a bit, we could all sit down comfortably.
Sandalyeni biraz oynatırsan hepimiz rahatça oturabiliriz.
1.7. If it weren’t for
Bu yapı olayın bir başka olayı değiştirdiğini/etkilediğini göstermede kullanılır.
– If it weren’t for his wife’s money, he’d never be a boss.
Karısının parası olmasa asla patron olamaz.
1.8. If it hadn’t been for
“If it weren’t for” yapısının geçmiş zaman halidir.
– If it hadn’t been for your help, she could have gone to prison.
Senin yardımın olmasa hapishaneye düşebilirdi.
1.9. But for
“If it hadn’t been for” yapısı ile aynı anlamı taşır.
– But for you, I could have given up long ago.
Sen olmasan uzun süre önce vazgeçmiş olurdum.
1.10. If only (= I wish …)
A) If only + Past tense
– If only I had more money, I could buy a drink.
(Keşke) daha fazla param olsaydı, içecek birşey alırdım.
– If only you hadn’t told Jackie the truth, everything would have been all right.
(Keşke) Jackie’ye gerçeği anlatmamış olsaydın, herşey yolunda olurdu.
B) If only + would/could
Bu yapı istek/amaç belirtir.
– If only she wouldn’t speak all the time, she’d make a perfect guest.
(Bir de) sürekli konuşması olmasa kusursuz bir konuk olurdu.
– If only he wouldn’t snore !
Bir de horlamasa !
Kaynak:

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.