İngilizce Ders 8 (Who,There is, There are,İsim Tamlaması )

WHO
Şahısların kim olduğunu öğrenmek için sorulacak soru İngilizce de –kim- kelimesinin karşılı olan who ile yapılır. Who kelimesinin cümle içerisindeki yeri ve kullanımı what gibidir.
Who is this? Bu kimdir?
Who is she? O kimdir?
Who are they? Onlar kimdir?
Who are you? Siz kimsiniz?
Who am I? Ben kimim?
Who is that girl? Şu kız kimdir?
HAVE – THERE IS / ARE FARKI
Türkçe ye çevrilişleri bakımından birbirlerine benzer gibi görünen have ile there is, there are anlamca tamamen farklıdırlar.
There is, there are bir şeyin herhangi bir yerde oluşunu veya bulunuşunu göstermekte,
have is bir şeye sahip oluşu ifade etmektedir.
He has a house. Bir evi var.
Cümlesindeki –var- ile o’nun bir eve sahip oluşu anlatılmakta,
There is a house on the hill. Tepenin üstünde bir ev var.
Cümlesindeki –var- kelimesiyle ise evin bir tepe üstünde bulunduğu söylenmektedir.

İsim Tamlaması
Türkçe de –Ali’nin kitabı, Hasan’ın kedisi, doktorun evi, Öğretmen’in babası- gibi bir ismin bir başka isme ait olduğunu gösteren gruplaşmalara isim tamlaması denir. Türkçe de isim tamlaması ilk ismin sonuna (kelimenin son harfine uyarak –in, -un, -ün- şekillerine giren) bi –in takısı konulmakla yapılmaktadır.
İngilizce de isim tamlaması buna benzer, hatta daha kolay bir şekilde yapılır. Türkçe de ilk isme –in eki konulmasına mukabil İngilizce de aynı iş isme bir kesme işareti ile s harfi konmak suretiyle yapılır.
Ali’s book. Ali’nin kitabı
Doctor’s house Doktorun evi
‘s daima ya (Ahmet, Faruk vs. gibi) özel isimlere yahut (kadın, doktor, hemşire, baba vs. gibi) şahıs gösteren cins isimlere ilave edilir.
Türkçe’de –in eki her türlü isme eklenebilmesine karşı, İngilizce de, -in ekinin karşılığı olan ‘s genellikle şahıs gösteren kelimelere ilave edilmektedir.
Çoğul isimlere ‘s ilavesi
Çoğul halde bulunan isimlerin sonunda s bulunduğu için bunlarla isim tamlaması yapılırken ‘s ilave edilmez, sadece ‘ konulur.
The teacher’s room öğretmenin odası
The teachers’ room öğretmenlerin odası
The boy’s bags çocuğun çantaları
The boys’ bags çocukların çantaları
The doctors’ boks. Doktorların kitapları
My sisters’room. Kız kardeşlerimin odası
Your brothers’ house. Biraderlerinizin evi.
The girls’ names kızların isimleri
The girls’ bags are in your room. Kızların çantaları, sizin odanızdadır.
His teachers’ cars aren’t new. Onun öğretmenlerinin otomobilleri yeni değildir.
The nurses’ hatsa are white. Hemşirelerin şapkaları beyazdır.
The doctors’ cars are in front of the school. Doktorların otomobilleri okulun önündedir.
The soldiers’ horses are black Askerlerin atları siyahtır.
OF (Hayvan veya cansızlarda tamlama)
Tamlayanı hayvan veya cansız bir varlık olan isimlerle yapılacak isim tamlamalarında ise Türkçe’deki –in takısının vazifesini of kelimesi görür. Ancak, ‘s ekinin kullanılış bakımından Türkçe deki gibi oluşu yani ilk ismin (sahip olan isim) sonuna eklenmesine mukabil of (sahip olan) ismin önünde ve ayrı olarak yazılır.
of the room odanın
of the house evin
of the cat kedinin
of the ship geminin
of the horse atın
Başka bir özellik de, ‘s ile yapılan tamlamada isimlerin yerleri Türkçe deki gibi olduğu halde, of ile yapılan tamlamalarda ise önce tamlanan sonra tamlayan gelir.
The door of the room odanın kapısı
The trees of the field tarlanın ağaçları
The window of the shop is big. Dükkanın penceresi büyüktür.
The key of the door is on my table. Kapının anahtarı masamın üstündedir.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.