İngilizce Ders 9 (Emir Cümlesi)

FİİL ve EMİR HALİ
Hareket veya iş bildiren kelimelere fiil denir. –gelmek, okumak, almak, yazmak, içmek- gibi
Türkçe de mastar halinde, yani –gitmek, kapamak, koymak- şeklinde bulunan fiillerdeki mastar eki –mek, mak- kaldırılınca geriye kalan kısım nasıl bir emir ifade ediyorsa İngilizce’de de durum aynıdır.
-gelmek- mastarından –mek- eki kaldırılınca –gel- emri meydana gelir. İngilizce de –to come : gelmek- fiilinden –to : mek- kaldırılınca -come : gel- emir kipi meydana gelir.
To drink içmek
Drink iç
To eat yemek
Eat ye
İngilizce de emir cümleleri genel olarak emir bildiren bir kelime ile başlar.
Eat an apple. Bir elma ye.
Eat my apple. Benim elmamı ye.
Emir bildiren kelimenin İngilizce de başta olmasına karşılık, Türkçe de cümle sonunda bulunur.

Open the door of this room. Bu odanın kapısını aç.
Put some flowers on the table.Masanın üstüne birkaç çiçek koy.
Dikkat : İngilizce emir cümlelerinde tekil şahıs, çoğul şahıs ayrımı yoktur. Tek kişiye de olsa, birden fazla kişiye de olsa emir kelimesi aynıdır.
İngilizce emir cümlelerine genellikle, -lütfen- anlamına gelen please kelimesi ilave edilir.
Open the window, please. Lütfen pencereyi açınız.
Read those lessons, please. Lütfen şu dersleri okuyunuz.
Please kelimesi cümlenin sonunda geldiği gibi emrin başında da bulunabilir, bu suretle –lütfen- kelimesinin üzerinde daha fazla durulmuş olduğu anlatılır.
Please come here. Lütfen buraya geliniz.
Please take these bags. Lütfen bu çantaları alınız.
OLUMSUZ EMİR
Bir şeyin yapılmamasını veya olmamasını bildiren, yani olumsuz emirlerin teşkili için yapılacak şey –yapma- anlamına gelen -do not- kelimesini fiilin önüne getirmektir.
Open the door. Kapıyı açın.
Don’t open the door. Kapıyı açmayın.
Come to the garden. Bahçeye gel.
Don’t come to the garden. Bahçeye gelme.
Kaynak: www.englishpage.blogu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.