ingilizce dilbilgisi – Konu : Possesive Pronouns – İyelik Zamirleri

Adıllar (Zamirler) isimlerin yerlerine kullanılan kelimelerdir. Örneğin ben, sen, o,
onlar, biz gibi kelimeler adıldır. İngilizce adıllar (Zamirler) şunlardır:
Özne adıllar (Zamirler) :
Cümlede özne olarak kullanılır.
I -> ben
You -> sen
he -> o (erkekler için)
She->o (bayanlar için)
we -> biz
they -> onlar
it -> o
Examples:
Veli can play the piano – Veli Piano Çalabilir.
He can play the piano – O Piano Çalabilir.
Fatma can play the piano – Fatma Piano Çalabilir.
She can play the piano – O Piano Çalabilir..
Veli and Fatma can play the piano – Veli ve Fatma Piano Çalabilir.
They can play the piano- Onlar Piano Çalabilirler.
Nesne adıllar
Cümlede nesne olarak kullanılır
me -> bana / beni
you -> sana / seni
him -> ona / onu
her -> ona / onu
us -> bize / bizi
them -> onlara / onları
it -> ona / onu
Examples:
Veli will go to Fatma – Veli Fatma’ya gidecek.
Veli will go to her – Veli ona gidecek.
Veli will Visit Muhsin – Veli Muhsin’i Ziyaret Edecek.
Veli will visit him – Veli onu ziyaret edecek.
Veli will visit me – Veli beni ziyaret edecek.
Mülkiyet adılları
Bu adıllar aidiyet / sahiplik bildirir. İsmin önünde kullanılır.
my -> benim
your -> senin
his -> onun
her -> onun
our -> bizim
their ->onların
Examples:
my book – benim defterim
your car – senin Araban
our house – bizim evimiz
his dog – onun köpeği
Their Work – Onların İşi
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.