ingilizce fiiller, ingilizce fiil çekimleri, ingilizce fiilerin 2.(ikinci) halleri, ingilizce fiiller ve anlamlar, ingilizce fiilerin 3.(üçüncü) halleri, ingilizce düzenli düzensiz fiil listesi, ingilizce fiilerin 1. 2. 3. haleri, fiil tablosu, cümle

İngilizce’de bazı fiiller, past ve perfect tense kalıplarında kullanılırlarken, kullanıldıkları zamanların düzenli eklerini almazlar ve değişim gösterirler. Bu tür fiillere İngilizce’de Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) adı verilir.Aşağıda tabloda gördüğünüz üç tablodaki birinci sütun, fiilin mastar halini yani yalın halini gösterir. İkinci sütun fiilin past tense (geçmiş zaman) halini, üçüncü sütun ise perfect tense halini gösterir. Bu sütunlara fiilin birinci hali, ikinci hali ve üçüncü hali anlamına gelen V1, V2, V3 olarak da rastlayabilirsiniz (V = verb yani fiil) . Bu durum aklınızı karıştırmasın. Not: İngilizce’de bir fiilin veya kelimenin birden fazla anlamı olabilir. Aşağıda parantez içinde fiillerin yanında verilen anlamlar, fiillerin tek anlamları değildir, sözlüğe bakıldığında farklı anlamlara da geldiği görülecektir. Burada verilme amacı, sizlere ek bilgi vermek ve kelime dağarcığınızı geliştirmektir.

Infinitive (V1)                                       Past Tense (V2)            Perfect Tense (V3)
arise (ortaya çıkmak)                            arose                           arisen
be (olmak)                                           was/were                    been
bear (dayanmak,doğurmak)                   bore                            borne
begin (başlamak)                                 began                         begun
bite (ısırmak)                                       bit                               bitten/bit
blow (esmek,üflemek)                           blew                            blown
break (kırmak)                                      broke                          broken
bring (getirmek)                                   brought                       brought
buy (satın almak)                                 bought                         bought
catch (yakalamak)                                caught                         caught
choose (seçmek)                                 chose                          chosen
come (gelmek)                                     came                           come
creep (sürünmek)                                 crept                           crept
dive (*suya* dalmak)                            dived/dove                  dived
do (yapmak)                                        did                              done
drag (sürüklemek)                                dragged                      dragged
draw (çizmek)                                      drew                           drawn
dream (düş kurmak)                             dreamed/dreamt         dreamt
drink (içmek)                                       drank                          drunk
drive (*araç* sürmek)                            drove                          driven
drown (*suda* boğulmak)                      drowned                     drowned
eat (*yemek* yemek)                            ate                              eaten
fall (düşmek)                                       fell                              fallen
fight (dövüşmek)                                  fought                         fought
fly (uçmak)                                          flew                             flown
forget (unutmak)                                  forgot                         
forgotten
forgive (affetmek)                                 forgave                       forgiven
freeze (donmak)                                  froze                           frozen
get (almak,ele geçirmek vb.)                  got                              got/gotten
give (vermek)                                       gave                            given
go (gitmek)                                          went                            gone
grow (büyümek)                                   grew                           grown
hang (asmak)                                      hung                           hung
hide (saklamak,gizlemek)                     hid                              hidden
know (bilmek)                                      knew                           known
lay (yaymak,sermek)                            laid                             laid
lead (yönetmek, yönlendirmek)              led                              led
lie (yalan söylemek, uzanmak)              lay                               lain
light (aydınlatmak)                                lit                                lit
lose (kaybetmek)                                 lost                              lost
prove (kanıtlamak)                               proved                         proved/proven
ride (*ata/araca* binmek)                      rode                            ridden
ring (*zil,telefon vb* çalmak)                  rang                            rung
rise (çıkmak, yükselmek)                     
rose                             risen
run (koşmak)                                       ran                              run
see (görmek)                                       saw                             seen
seek (araştırmak)                                 sought                         sought
set (kurmak, hazırlamak)                       set                               set
shake (çalkalamak)                              shook                          shaken
sing (şarkı söylemek)                            sang                            sung
sink (batmak)                                       sank                            sunk
sit (oturmak)                                         sat                               sat
speak (konuşmak)                                spoke                          spoken
spring (sıçramak, fırlamak)                    sprang                         sprung
steal (çalmak,aşırmak)                          stole                            stolen
sting (sokmak, batırmak)                      stung                           stung
strike (vurmak, çarpmak)                       struck                          struck
swear (yemin etmek,küfretmek)             swore                          sworn
swim (*suda* yüzmek)                          swam                          swum
swing (sallanmak, sallamak)                 swung                         swung
take (almak, götürmek)                         took                             taken
tear (yırtmak)                                        tore                             torn
tell (söylemek)                                      told                             told
throw (atmak, fırlatmak)                        threw                          thrown
use (kullanmak)                                    used                            used
wake (uyanmak, uyandırmak)                woke/waked               woke/woken/waked
wear (giymek)                                      wore                           worn
write (yazmak)                                     wrote                          written

 
 
TOP 100 VERBS IN ENGLISH
 accept
allow
ask
believe
borrow
break
bring
buy
can/able
cancel
change
clean
comb
complain
cough
count
cut
dance
draw
drink
drive
eat
explain
fall
fill
find
finish
fit
fix
fly
forget
give
go
have
hear
hurt
know
learn
leave
listen
live
look
lose
make/do
need
open
 kabul etmek
izin vermek
sormak
inanmak
ödünç almak
kırmak
getirmek
satın almak
-ebilmek
iptal etmek
değiştirmek
temizlemek
taramak
şikayet etmek
öksürmek
saymak
kesmek
dans etmek
çizmek
içmek
sürmek
yemek
açıklamak
düşmek
doldurmak
bulmak
bitirmek
uymak, uygun olmak
sabitleştirmek, onarmak
uçmak
unutmak
vermek
gitmek
sahip olmak
işitmek
incitmek, incinmek
bilmek
öğrenmek
terk etmek
dinlemek
yaşamak
bakmak
kaybetmek
yapmak
ihtiyacı olmak
açmak
 

 
close/shut
organise
pay
play
put
rain
read
reply
run
say
see
sell
send
sign
sing
sit
sleep
smoke
speak
spell
spend
stand
start/begin
study
succeed
swim
take
talk
teach
tell
think
translate
travel
try
turnoff
turnon
type
understand
use
wait
wakeup
want
watch
work
worry
write
 kapamak
düzenlemek, kurmak
ödemek
oynamak, [müzik aleti] çalmak
koymak
yağmak
okumak
cevap vermek
koşmak
söylemek
görmek
satmak
göndermek
imzalamak
[şarkı] söylemek, [kuş] ötmek
oturmak
uyumak
sigara içmek
konuşmak
harf harf söylemek
harcamak
beklemek
başlamak
[ders] çalışmak
başarmak
yüzmek
almak
konuşmak
öğretmek
anlatmak
düşünmek
tercüme etmek, çevirmek
seyahat etmek, yolculuk yapmak
denemek
[tv, ışık] kapamak
açmak
daktilo veya klavye ile yazmak
anlamak
kullanmak
beklemek
uyandırmak
istemek
[tv] izlemek
çalışmak
kaygılanmak
yazmak
 

ingilizce’de yer alan fiillerden sonuna “-ed” ekinin getirilmesiyle form değişikliğinin gerçekleştirilemediği fiillerdir.
Örneğin “I payed a lot for my new shoes.” cümlesindeki “payed” kelimesinin doğrusu “paid” olmalıdır.
Form değişikliği doğrudan “-ed” eki ile gerçekleşmeyen kelimelerin listesine aşağıda yer verilmiştir. Bu listeyi kullanarak fiillerin 2. ve 3. formlarını bulabilirsiniz.
İngilizce Fiiler Video Dersi
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklendi
Ekleyen: Berke

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.