İngilizce Konu anlatımı ve gramer AS LONG AS, SO LONG AS,ASSUMING, PROVIDED, PROVIDING, SUPPOSING,IN CASE, IN THE EVENT THAT, JUST SO (THAT), ON CONDITION (THAT), UNLESS,GIVEN,WISH Kullanımları

2. AS LONG AS, SO LONG AS
KULLANIMI
as long as, so long as + cümle
ÇEVİRİSİ
– DIğI sürece/takdirde
– She can come in as long as she promises to keep silent.
Sessiz durmaya söz verdiği takdirde içeri girebilir.
3. ASSUMING, PROVIDED, PROVIDING, SUPPOSING
KULLANIMI
assuming/provided/providing/supposing + (that) + cümle
ÇEVİRİSİ
Assuming/supposing -DIğInI varsayarsak/varsayınca
Provided/providing -mEsI koşulu ile/-DIğI takdirde
– Assuming that the journey will take a full day, we may except him any minute.
Yolculuğun bir tam gün süreceğini varsayarsak onu her an için bekleyebiliriz / her an gelebilir.
– You can borrow the car provided that you promise to drive carefully.
Dikkatli sürmeye söz verdiğin takdirde arabayı ödünç alabilirsin.
4. IN CASE
KULLANIMI
in case + cümle
ÇEVİRİSİ
– sE diye
– Buy another bottle of vodka in case more people come.
Fazla insan gelirse diye bir şişe votka daha al.
Bu yapı “in case of + isim/-ing” ( … “durumunda”) şeklinde de kullanılabilir.
– In case of a fire, use the side doors.
– In case of meeting him, do not offer to shake hands.
“Just in case” kullanımı ise “ne olur ne olmaz” anlamını yansıtır.
– “Why do you always carry that umbrella ?”
– “Just in case.”
5. IN THE EVENT THAT, JUST SO (THAT), ON CONDITION (THAT)
KULLANIMI
in the event that
just so (that) + cümle
on condition (that)
ÇEVİRİSİ
-mEsI durumunda/-DIğI takdirde
– In the event that the police ask you your address, you are not legally bound to give it.
Polis adresinizi soracak olursa/Polisin adresinizi sorması durumunda yasal açıdan söylemek zorunda değilsiniz.
6. UNLESS
KULLANIMI
unless + cümle
ÇEVİRİSİ
-mEz ise/-mEmEsI durumunda
– I’ll quit unless I’m given a pay rise.
Maaşım artırılmazsa ayrılacağım.
7. GIVEN
KULLANIMI
given (that) + cümle
ÇEVİRİSİ
olsa, -mEsI durumunda
– Given that x = y, then n(x+a) = n(y+a) must also be true.
x = y ise bu durumda n(x+a) = n(y+a)’nın da doğru olması gerekir.
Given yapısı “rağmen” anlamını taşıyan cümle olarak da kullanılabilir.
8. WISH
Dilek belirten bir yapı olarak “I wish / He wishes / .. ” çeşitli zamanlarla birlikte kullanılabilir. Bu zamanın seçimi elbette cümlenin oluşturulduğu duruma bağlıdır.

Durum Wish
(Simple Present)
I’m not rich. I wish I was/were rich.
I don’t earn a lot. I wish I earned a lot.
She talks a lot. I wish she didn’t talk a lot.
(Present Continuous)
It’s raining. I wish it wasn’t/weren’t rainining.
She is studying. I wish she wasn’t/weren’t studying.
(Simple Past)
She didn’t come. I wish she had come.
(Present Perfect)
He has lost it. He wishes he hadn’t lost it.
(“Will”)
You will always complain. I wish you wouldn’t complain.
He will sing all the time. I wish he wouldn’t sing.
Bu yapılar Türkçe’ye “keşke” olarak aktarılabilir.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.