İnkilap tarihi yazılı soruları ve cevapları

İNKILAP TARİHİ YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI
SORU-1
Sakarya savaşı sonunda güney sınırımızda çizilen antlaşmanın adı ve taraflarını yazınız?
CEVAP-1
Türk’ler Fransa’ yla Ankara anlaşması imzalanmıştır
SORU-2
Doğu sınırımızı çizen anlaşmamızın adı ve taraflarını yazınız?
CEVAP-2
Kars anlaşması
SORU-3
Saltanatın tanımını yapınız?
CEVAP-3
Bir ülkede hükümdarın egemen olması
SORU-4
Saltanat kaç tarihinde kaldırılmıştır?
CEVAP-4
1 Kasım 1922
SORU-5
Mustafa Kemal’ in Lozan’ a giden bir heyetten taviz verilmesini istemediği konuları yazınız?
CEVAP-5
– Kapütülasyonların kaldırılması – Boğazlar konusunda ısrar edilmesi
– Ermeni Devletine izin verilmemesi – Borçlar konusunda taviz verilmemesi
SORU-6
Lozan’ da çözülemeyen 4 konuyu yazın?
CEVAP-6
– Musul sorunu
– Hatay sorunu
– Boğazlar sorunu
– Nüfus mübadelesi
SORU-7
Kapütülasyonlar nerede kaldırılmıştır?
CEVAP-7
İsviçre’nin Lozan limanında, Lozan anlaşmasıyla kaldırılmıştır
SORU-8
Lozan’da iç sorunumuz denilerek görüşmenin reddedildiği konu hangisidir?
CEVAP-8
Yabancı okullar meselesi iç sorunumuz denilerek reddedildi
SORU-9
Cumhuriyet kaç tarihinde ilân edilmiştir?
CEVAP-9
29 Ekim 1923
SORU-10
Cumhuriyetin tanımını yapınız?
CEVAP-10
Halkın doğrudan ya da seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim biçimi
SORU-11
T.B.M.M kaç tarihinde açılmıştır?
CEVAP-11
23 Nisan 1920
SORU-12
Hatay sorunu ne zaman çözülmüştür?
CEVAP-12
1939 da T.C. ye katılmıştır
SORU-13
Boğazlarda tüm hatlar hangi yıl hangi anlaşma ile bize verilmiştir?
CEVAP-13
1936 yılında Montrö anlaşması ile tüm hakları bize verilmiştir
SORU-14
Musul sorunu nasıl çözülmüştür?
CEVAP-14
İngilizlerle imzalanan 1926 yılında imzalanan anlaşma ile çözümlenmiştir
SORU-15
21 Anayasasında yer alan kabile sistemini açıklayınız?
CEVAP-15
Cumhurbaşkanı başbakanı, başbakan bakanları seçerdi, bu sisteme kabile sistemi denir.
SORU-16
Halifelik kaç tarihinde kaldırılmıştır?
CEVAP-16
3 Mart 1924
SORU-17
Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi anlamına gelen yasak hangisidir?
CEVAP-17
Tevhid-i Tedrisat
SORU-18
T.B.M.M ’nin ilk siyasi partisi hangisidir?
CEVAP-18
Cumhuriyet Halk Partisi
SORU-19
Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomide benimsediği ilke nedir?
CEVAP-19
Devletçilik
SORU-20
2. Siyasi parti hangisidir?
CEVAP-20
TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI
SORU-21
T.B.M.M nin ilk muhalefet partisi hangisidir?
CEVAP-21
TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI
SORU-22
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide hangi ilkeyi benimsemiştir?
CEVAP-22
Liberal ekonomiyi
SORU-23
Çok partili dönemde rejime yönelik ilk isyan?
CEVAP-23
Şeyh Sait isyanı
SORU-24
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapanmasına neden olan olay nedir?
CEVAP-24
Şeyh Sait isyanının çıkması üzerine Takrir-i Sülevn yasası gereği kapandı
SORU-25
T.B.M.M nin 3. Siyasi partisi hangisidir?
CEVAP-25
SERBEST CUMHURİYET FIRKASI
SORU-26
T.B.M.M nin 2. Muhalefet partisi hangisidir?
CEVAP-26
SERBEST CUMHURİYET FIRKASI
SORU-27
Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapanmasına neden olan olay nedir?
CEVAP-27
Gericilerin parti içinde gruplaşması üzerine parti kendisini fesh etmiştir
SORU-28
Menemen olayında şehit düşen teğmenimizin adı?
CEVAP-28
Şehit Teğmen Kubilay
SORU-29
Menemen olayının nedenleri ?
CEVAP-29
Nakşimendi şeyhi derviş Mehmet ’in halkı kışkırtarak ( Manisa’ da) çıkarttığı ayaklanmadır.
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

2 YORUMLAR

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.