Java İle Eposta (JavaMail)

Java ile e-posta göndermek oldukça basit. Referans olması açısından aşağıdaki
kod parçasını paylasıyoruz.
import java.util.*;
import java.io.*;
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.*;
import javax.activation.*;
public class Postaci
{
public static void main(String args[]) throws Exception {
Properties props = System.getProperties();
props.put(“mail.smtp.host”, “mail.sizinsirket.com”);
Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
Message msg = new MimeMessage(session);
msg.setFrom(new InternetAddress(“[email protected]”));
InternetAddress[] tos =
InternetAddress.parse(“[email protected]”);
msg.setRecipients(Message.RecipientType.TO,tos);
msg.setSubject(“Java Eposta testi”);
msg.setSentDate(new Date());
msg.setText(“Bu mesaj Java’dan gönderilmistir…”);
Transport.send(msg);
}
}
Java Mail’in çalışması için Java Tetikleyici Altyapısı (Javabeans Activation
Framework) gerekiyor. Aşağıda gerekli bağlantıları bulabilirsiniz.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.