Kan Grubu Kalıtımı nedir – Rh kan grubu

KAN GRUBU KALITIMI
A-B-O kan grupları
Bu konunun anlaşılması için şu verinin mutlaka iyice bilinmesi ve anlaşılması gerekir;
1. A – B – O kan grubu ile ilgili A ve B olmak üzere iki proteinin olduğu
2. Bu proteinlerin alyuvarlar üzerinde taşındığı
3. Alyuvarında bu proteinleri taşımayan canlıların O kan grubundan olduğu
4. Vücuda giren yabancı madde ve mikroplara karşı akyuvarların antikor (savaşçı protein) ürettiğini ve bu antikorların yabancıları çökerttiği
Kan grubu
Alyuvarında taşıdığı
protein
A
A proteini
B
B proteini
AB
A proteini B proteini

A – B – O kan grubunda kan nakli
Yukarıdaki açıklamada 4. veri iyice anlaşıldıysa şu sonuca varılabilir. Verende, alana yabancı bir protein (A ve B) olmaması gerekir. Buna göre kan nakli tablosu şöyle oluşturulabilir:
Kan nakli şemasının yorumu
1. 0: Bütün kan gruplarına kan verebildiği halde sa¬dece kendi kendinden kan alabilmektedir. Çünkü diğer kan gruplarında kendine yabancı A ve B prote¬inleri vardır.
O kan grubu bu özelliklerinden dolayı genel verici olarak adlandırılır.
2. AB: Bütün kan gruplarından kan alabildiği halde sadece kendi kan grubundakilere kan vermektedir. Bundan dolayı genel alıcı olarak adlandırılır.
3. A: O ve kendi kan grubundan kan alabilir. Çünkü B ve AB kan grubunda kendine yabancı B proteini vardır. Fakat AB kan grubuna kan verebilir.
4. B: O ve kendi grubundan kan alabilir. Çünkü A ve AB kan grubunda kendine yabancı A proteini vardır. Fakat AB kan grubuna kan verir,
Kan grubufenotipi Kan grubu genotipi Alyuvarda taşıdığı protein Akyuvarda üretilen antikor
A AA ,AO A proteini Anti B
B BB,BO B proteini Anti A
AB AB A proteini, B proteini
0 00 – Anti A-Anti B
Anti ——> Antikor
Anti A —> A proteini taşıyan alyuvarı çökerten antikor demektir. Anti B —> B proteini taşıyan alyuvarı çökerten antikor demektir.
Rh kan grubu
1. Bu kan grubu ile ilgili sadece bir protein (Rh proteini) vardır. 2. Bu protein alyuvar üzerinde taşınır;
Alyuvarında bu proteini taşıyan insanlar: Rh* (Rh pozitif) Alyuvarında bu proteini taşımayan insanlar: Rh~ (Rh negatif)
olarak adlandırılır.
Kan nakli şemasının yorumu
1. Rh*: Rh pozitif kan grubu hem Rh” hem de Rh+ kan grubundan kan alabilir. Çünkü bu insana bu kan grubu ile ilgili yabancı protein yoktur.
2. Rh~: Rh negatif kan grubu sadece Rh~ kan alır. Çünkü Rh* kan grubundaki Rh proteini Rh” kan grubuna yabancıdır.
Çözüm: Bu tip soru çözümlerinde temel mantığımız şu olmalıdır;
a) Yapılan çaprazlama tek karakter çaprazlamasıdır, (Fi veya F% dölü çaprazlaması)
b) Genlerden biri mutlaka anneden diğeri babadan gelmelidir.
Bu verilere göre soru değerlendirilecek olursa, çocuklardan biri “00” kan grubundan olduğuna göre bu genlerden birini anneden, diğerini babadan alacağı na göre anne ve babada mutlak O geni olmalı. İkinci olarak AB kan gruplu bir çocuğun ve geninin birini anneden, diğerini babadan alması gerekir. Buna göre anne ve babanın mutlaka genotipi, AO ve BO olmalıdır.
Bir başka inceleme yönüyle de sonuca ulaşabiliriz;
A seçeneğinde AB veya BO kan grubunun oluşması imkansızdır. Çünkü anne ve babada B geni yoktur.
B seçeneğinde 00 veya BO kan gruplu çocuklar olu¬şamaz, çünkü anne ve babada O geni yok.
D seçeneğinde 00 ve AB kan gruplu birey oluşamaz. Çünkü 00 kan gruplu bireyin oluşması için O geninin birini l numaralı bireyden alırken diğer O genini II nu¬maralı bireyden alması gerekir. Fakat II numaralı bireyde O geni yoktur.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.