Kompozisyon Öğretimi ve Ödev Hazırlama

Kompozisyonla ilgili bilgiler kompozisyonun yazılması, kompozisyonda plân Türkçe’nin imlâ kurallarının öğrenilmesi ve uygulanmasının sağlanmalıdır. Kompozisyonla ilgili örnek metinlerin incelenmesi, yazma sanatı ve edebi türler tanıtılmalıdır.
 
Kompozisyon kurallarına göre bir ödevin yazılmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 
Ödev çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Ödev yazımında pilot kalem kullanılacaksa, kalem mürekkebinin arka sahifede belli olmaması için tercihen çizgisiz fotokopi kâğıdı kullanılırsa daha iyi olur.
 
Kâğıdın sol üst köşesinde hazırlayan öğrencinin Adı, Soyadı, Sınıfı ve Numarası alt alta yazılarak; iki nokta koyduktan sonra ilgili öğrenciye ait bilgiler devamında yazılmalıdır.
 
İlk olarak ……….. Dersi Yıllık Ödevidir. yazıldıktan sonra alt satırda ve paragraf başında Konu yazılıp iki nokta konulduktan sonra ödev konusu yazılmalı ve devamında başlıklar halin-de ödev yazımı sürdürülmelidir.
 
         Ödev yazılan kâğıt belki de delinerek dosyalanacağı için alttaki sayfada, ödev kağıdı altına konulacak satır ve paragraf koruma klavuz kâğıdı örneğinde de görüleceği gibi sol taraftaki boşluk mesafesi sağ taraftan daha fazla olmalıdır.
         Kenar Boşlukları Örneği :
         Üstten          : 3, 5  –  4 cm
         Alt boşluk       : 2 – 2,5 cm
         Soldan          : Paragraf başlangıç çizgisi 4 cm, devam eden satırlar başlangıç çizgisi soldan 2,5 cm içeride
         Sağdan         : 1,5 – 2 cm boşluk bırakılacak şekilde klavuz kâğıt çizilmelidir.
 
         Ödev için yararlanılan kaynaklarda aynı bilgileri anlatan benzer cümleler olabilir. Bun-ları her kaynaktan aynısını yazmak, daha fazla kaynaktan yararlanmak demek değildir. Bir bilgi tercih edilen bir kaynaktan alınıp yazıldıktan sonra, o bilgi ve paragrafla ilgili diğer kay-naklarda farklı ve yararlı bilgiler varsa, bunlar  o kaynaklardan alınarak ilgili paragraflarda kompozisyon kurallarına uygun bir şekilde birleştirerek yazılmalı ve ödev yazımı sonuna kadar bu şekilde devam etmelidir.
 
         Ödev bitiminden sonra 1 – 2 satır boşluk bırakıldıktan sonra, yazının sağ alt hizasına yakın Yararlanılan Kaynaklar yazılarak iki nokta konulduktan sonra bunlar sırasıyla yazılmalı, varsa Cilt ve Sayfa Numarası belirtilmeli, her kaynağın yazarı da yazılmalıdır.
 
         Son olarak ödeve sayfa numarası da verilirse daha iyi olur.
 
Ödev yazılacak çizgisiz kâğıdın altına aşağıda örneği gösterilen bir çizgili kâğıt konulup üst ve alt başlardan ataçla tutturulduktan sonra yazım yapılmalı. Ödev yazımı bittikten sonra mümkünse plâstik dosya veya poşet dosyaya konularak, ödev teslim etme süresi içerisinde temiz bir vaziyette ödevi veren öğretmene sunulmalıdır.
 
Ödev klavuz kâğıt örneği bir sonraki sayfadadır.
 
Tüm ödev hazırlayan öğrencilerimize başarılar dileriz.
Kaynak: internet kaynaklarından yararlanılmıştır

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.