Malazgirt Savaşı'ndan Sonra Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri, Saltuklular, Mengücekler, Danişmentliler, Artuklular, İlk Türk Beyliklerinin Önemi,

Malazgirt Savaşından sonra Alparslan, emrindeki komutanları Anadolu- nun fethi için görevlendirdi. Alparslan bu şekilde Anadolu- yu hızlı bir şekilde Türk yurdu haline getirmeyi amaçladı. Bizans- ın eski gücünü kaybetmesi Türklerin Anadolu- daki ilerleyişini kolaylaştırdı. Bu şekilde Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşmeye başladı.
İlk Türk Beylikleri
Saltuklular
– Doğu Anadoluda kuruldu.
– Kurucusu Satuk Beydir.
– Erzurum, İspir, Oltu, Kars, Bayburt bölgelerinde faaliyet gösterdiler.
– Haçlılara karşı mücadele ettiler.
– Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.
Mengücekler
– Erzincan, Kemah ve Divriği civarında kuruldu.
– Kurucusu Mengücek Gazi- dir.
– Rum ve Gürcülere karşı mücadele etti.
– Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.
Danişmentliler
– Yozgat, Tokat, Niksar ve Sivas civarında kuruldu.
– Kurucusu Danişment Gazi- dir.
– Haçlılarla mücadele etti.
– Anadolu- nun ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi bu beylik tarafından yapıldı.
– Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.
Artuklular
– Artuk beyin oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu- da kuruldu.
– Daha sonra üç kısma ayrıldı. Hasankeyf, Mardin ve Harput (Elazığ) Artukluları.
– Hasankeyf Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Eyyubiler tarafından yıkıldı. (1231)
– Mardin Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Karakoyunlular tarafından yıkıldı.(1409)
– Harput Artukluları ise Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.(1234)
Not: Anadolu’da kurulan ilk Tür Beylikleri Anadolu- nun Türkleşmesine büyük katkıda bulunmuşlar ve Anadolu- da çok sayıda mimari eser yaparak Anadolu- yu bayındır hale getirmişlerdir.
İlk Türk Beyliklerinin Önemi
– Haçlı, Bizans ve Gürcülere karşı başarılı mücadeleler verdiler.
– Anadolu topraklarını Haçlılara karşı korudular. İslam dininin koruyuculuğunu yaptılar.
– Bulundukları şehirlere bayındırlık hizmetleri yaptılar. (Medrese, han, hamam, kervansaray, darüşşifa, çeşme)
– Anadolunun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağladılar
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmilmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.