Most Commonly Used English Words 451-500 (En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve Türkçe karşılıkları nedir 451-500

451           n              team       takım, ekip, tim

452           n              experience deneyim, pratik, tecrübe, başa gelen olay

453           n              death      ölüm

454           adv          soon       çok geçmeden, yakında, pek yakında, birazdan, biraz sonra, çabuk, erken,

erkenden, hemen, neredeyse

455           n              act          hareket, davranış, amel, fiil

456           n              sense     duyu, duygu, manâ, us, his, sezme, hissetme

457           n              staff        personel, kadro, kurmay

458           a              certain    kesin, muhakkak, mutlâk, şüphesiz, güvenilir, kuşkusuz, emin

459           n              student  öğrenci, stajyer

460           det            half         yarı, yarı yarıya, hemen hemen

461           prep          around   etrafına, etrafında, etrafta, çevrede, bu civarda

462           n              language dil, lisan

463           v              walk        yürümek, yürüyerek gitmek, dolaşmak, gezdirmek, gezmek

464           v              die          ölmek, gebermek; canı çıkmak, sıkıntıdan ölmek

465           a              special   özel, has, özellikli, ayrıcalıklı, olağanüstü

466           a              difficult zor, güç, çet

467           a              international uluslararası, milletlerarası

468           adv          particularly özellikle, bilhassa, ayrıntılı olarak,

469           n              department departman, bölüm, şube, daire; bakanlık

470           n              management idare, müdürlük, yönetim, idarecilik, işletme

471           n              morning sabah, başlangıç

472           v              draw       resmetmek, çizmek, yazmak, karalamak

473           prep          across    karşısında, içinden, ortasından, üstünden; öbür tarafında

474           v              hope         ummak, ümit etmek, beklemek, istemek, arzu etmek      

475           n              plan        plan, proje, tasarı, niyet, taslak, kroki

476           n              product  ürün, mahsul, meyve

477           n              city         kent, şehir halkı

478           adv          early       erken, çabuk, erkenden, ilk olarak, evvel, önce, zamanından önce

479           n              committee komite, heyet, komisyon, kurul

480           n              ground   yer, sebep, toprak, kara

481           n              letter       harf, mektup, betik, evrak, belge

482           v              create     yaratmak, oluşturmak, yapmak, neden olmak; meydana getirmek

483           n              evidence şahit, ifade, tanık, delil, kanıt, ispat, bulgu

484           n              foot        ayak, adım

485           a              clear       açık, belirli, berrak, şeffaf, saydam, bulutsuz, parlak, aydınlık, belirgin

486           n              boy         erkek çocuk

487           n              game      oyun, maç, eğlenme

488           n              food       yiyecek, yiyecekler, yemek, gıda, besin, yem

489           n              role         rol

490           n              practice pratik, idman, uygulama, egzersiz, alıştırma, çalışma

491           n              bank       banka

492           adv          else         başka, ayrıca, ilaveten, başka türlü, başka zaman, yoksa, aksi halde

493           n              support  destek, arka, yardım, altlık, takviye, dayanak

494           v              sell          satmak, satılmak, sattırmak

495           n              event      olay, hadise, vaka

496           n              building bina, apartman, inşaat; kurma, yapı, inşa

497           n              range      sıra, dizi, silsile

498           prep          behind   arkasında, gerisinde, ardındaki, arkasından, ardından, peşinde

499           a              sure        emin, kesin, şüphesiz, muhakkak, güvenilir

500           v              report     rapor etmek, anlatmak, söylemek, bildirmek, ihbar etmek

 

Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

 

 

 

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.