Oracle Mantıksal Yapısı

Bir evvelki yazımda Oracle veritabanının fiziksel yapısından bahsetmiştik.Şimdide mantıksal kısımdan “kısaca” bahsedeceğiz.
Mantıksal kısım başlıca 4 e ayrılır :
Tablespaces
Data Blocks
Extents
Segments
Tablespaces : Her bir veritabanı bir ya da daha fazla tablespace’den oluşur.Buradaki verileri tutmak içinde her bir tablespace için bir ya da daha fazla datafile oluşturulur.
Her Oracle veritabanında kullanıcın isteği dışında kurulumu esnasında SYSTEM ve SYSAUX adlarında 2 adet tablespace oluşturulur.Bunlar aslında “smallfile tablespace” olarak adlandırılan küçük ölçekli alanlardır.
Bunun dışında uygulamaya göre daha büyük ölçekli “bigfile tablespace”’ler oluştutulabilir.Bu durumda özelikle 64bit sistemlerde çok büyük alanlar oluşturulmasına imkan vermektedir.(Maksimum 8 exabyte).Bu da onlarca küçük alan ile ugrasmaktan kullanıcıyı kurtarır.
NOT:
kilobyte(kB) 210 bytes, gigabyte(GB) 230 bytes, exabyte (EB) 260 bytes
Bir tablespace “online=ulaşılabilir” ya da ”offline=ulaşılamaz” olabilir.”online” normal çalışır halidir.”offline” duruma alınınca(mesela offline backup almak için) bu tablespace’i referans veren objlere için işlem yapılmasına izin verilmez.
Data Blocks : Oracle da veriler en düşük seviye de “data block”’larda tutulurlar.Disk üzerinde bir data block byte olarak belli bir alanı işgal eder.Bu alan DB_BLOCK_SIZE parametresi ile belirlenir.
Extents : Ardışık blockların bir araya gelmesi ile oluşurlar.
Segments : Bir ya da daha fazla extent’in bir araya gelmesi ile oluşurlar. Bu extent lerin ardışık olmaları gerekmez.Bir segment’in extent’leri tamamen doldugunda Oracle bu segment için yeni bir extent alanı ayırır.
4 farklı segment çeşidinden bahsedilebilir :
Data Segment
Index Segment
Temporary Segment
Rollback Segment
Data Segment, bir tablo oluşturulur oluşturulmaz daha veri girilmeden alanı ayrılan yapıdır.Dolduğunda otomatik olarak extent’ler bu data segment için ayrılır.
Indeks segment , her bir index’in verisi için oluşturulur.Temporary segment bir SQL çalıştığında gerek duyulursa Oracle tarafından kullanılır. İşlem bitiğinde bu alan sistemin kullanımı için serbest bırakılır.Rollback Segment adı üstünde rollback işlemlerinde kullanılır.
Kaynak: gelecekonline.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.