Oracle'da Bazı Tablo Tipleri Hakkında KısaBilgiler

Veritabanı üzerinde tasarım yaparken verileri tutmak igin ihtiyaca yvnelik tablo geşidi kullanmalıdır.Oracle ın kullanıcıya sundugu tablo geşitlerinden sık karşımıza gıkabilecek olanları kısaca agıklayalım :
Heap Organized Tables : Create table. Şeklinde standart bir tablo oluşturdugunuzda siz aslında bir Heap Organized Tablo oluşturmuşunuz demektir.Varsayılan tablo türüdür.Veri tabloya girileceğinde ilk bulduğu uygun yere atılır.Veri silindiğinde agılan yere INSERT ya da UPDATE ile yeni veriler gelebilir.
Index Organized Tables : Tablonun indeks mantığına gvre tutulması esasına dayanır.Bu da verilerin kendi igersinde bir sıra ile tutulmasını sağlar.Heap organized tablodan farklı olarak ilk boş uygun yere değil primary key değerine gvre olması gereken sırada ve yerde tabloya atılır.Sorgulama işlemlerinde peformans sağlar.
Partitioned Tables :Tablonun kendi iginde pargalara ayrılmış hali (tablo iginde daha kügük tablolar) olarak düşünülebilir.4 tiptir :Range Partitioning ,List Partitioning ,Hash Partitioning ve Composite Partitioning.Veri hangi pargaya (partiton) girileceği bir “partition key” ile belirlenir.(NOT : Bu konuya ilerki günlerde detay olarak girilecektir.)
Clustered Tables : Aynı data blockları paylaşan ve sık kullanılan tablolar grubundan oluşan bir yapıdır aslında.(Cluster).Tablolar birbirine bir Cluster key ile bağlıdır ve bu anahtar B*Tree mantıgına gvre oluşturulur.
Hash Clustered Tables : B*Tree yerine hash mantığına gvre dataların tutulduğu clustered tablolardır.Veri aslında tutulan indekstir şeklinde bir yaklaşım yapılabilir.Vzellikle, eşitlik sorgulayan işlemlerde uygundur.
Nested Tables :Kabaca bir başka tablo iginde tutulan tablodur şeklinde ifade edilebilir. Aşağıdaki vrnek size bir fikir verecektir.
CREATE OR REPLACE TYPE CourseList AS TABLE OF VARCHAR2(64);
CREATE TABLE department (
name VARCHAR2(20),
director VARCHAR2(20),
office VARCHAR2(20),
courses CourseList)
NESTED TABLE courses STORE AS courses_tab;
 
INSERT INTO department(name, director, office, courses)
VALUES(′English′, ′Lynn Saunders′, ′Breakstone Hall 205′,
CourseList(
′Expository Writing′,
′Film and Literature′,
′Modern Science Fiction′,
′Discursive Writing′,
′Modern English Grammar′,
′Introduction to Shakespeare′,
′Modern Drama′,
′The Short Story′,
′The American Novel′)
);
Kaynak: gelecekonline.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.