ÖSS KPSS SBS OKS COĞRAFYA TEST SORULARI,TOPRAK OLUŞUMU VE BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

TOPRAK OLUŞUMU VE BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI (COĞRAFYA TEST SORULARI)
 
Soru 1.      Ilıman iklim  kuşağındaki ormanların alt kısımlarında humus bakımından zengin  topraklar aşağıdakilerden  hangisidir?
A)             Kahverengi orman toprakları
B)            Podzollar
C)            Step toprakları
D)            Lateritler
E)            Tundra toprakları
 
 
Soru 3.      Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)       Arazinin engebeli olması
B)      Erozyonun çok etkili olması
C)      Heyelanların sık görülmesi
D)      Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
E)      Doğal bitki örtüsünün  çok çeşitli olması
 
 
Soru 4.      Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki  örtüsünün  gür  olmasına rağmen  humus miktarı bakımından zayıftır. 
      Bu durumun  temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)             Kimyasal çözülmenin az  olması
B)            Fiziksel çözülmenin fazla olması
C)            Yıllık sıcaklık farklarının az olması
D)            Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması
E)            Akarsuların debilerinin yüksek olması
 
Soru 5.      Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde kalkerli kayaçların üzerinde oluşan topraklar aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)             Laterit
B)            Podzol
C)            Tundra
D)            Çernezyom
E)            Terra-Rossa
 
Soru 7.      Aşağıdakilerden  hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?
A)       Nem
B)      Kayaçların yapısı
C)      Sıcaklık
D)      Humus
E)      Bitkiler
 
Soru 8.       Alüvyonlar , morenler ve lösler taşınmış topraklardır.                                                              ……Aşağıdakilerden hangisi taşınmış toprakların ortak özelliğidir?
A)        Fazla yıkanmış topraklardır
B)      Geçirimsiz topraklardır
C)      Karbonatlı topraklardır
D)      İnce taneli topraklardır
E)      Verimli topraklardır
 
Soru 9.       Aşağıdaki şıklarda yazılı topraklardan hangisi Türkiye’de yaygın olarak görülen topraklardandır? 
A)        Laterit- Kahverengi orman toprağı
B)      Terra Rossa –Step
C)      Podzol –Çöl toprağı
D)      Podzol-laterit
E)      Çernezyom-Tundra
 
Soru 10.       Kimyasal çözülme bol yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir   toprak oluşum şeklidir?
      Aşağıdaki yerlerden hangisinde kimyasal çözülme diğerlerine göre daha  şiddetli olması gerekir?
A)       Sinop
B)      Konya
C)      Rize
D)      Tokat
E)      Eskişehir
 
Soru 11.       Kolalüvyal topraklar; yükseklerden taşınan materyallerin yamaç eteklerinde birikmesi ile oluşan topraklardır.                                                  
      Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolalüvyal toprakların özelliklerinden birisi değildir?
A)       Erozyon etkisiyle oluşurlar
B)      Köşeli ve iri malzemelerden oluşurlar
C)      Horizonları gelişmemiştir
D)      Delta ovalarında oluşurlar
E)      Yapısı daha çok ana kayanın özelliğine bağlıdır
 
Soru 12.       Kayaçların mekanik çözülmesi çöllerde çok etkilidir.
      Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)       Yer şekillerinin engebesiz olması
B)      Rüzgâr erozyonunun yaygın olması
C)      Akarsu ağının seyrek olması
D)      Yağış miktarının az olması
E)      Bitki örtüsünün olmaması
 
 
Soru 13.       Türkiye’nin bazı bölümlerinde podzol topraklar yer almaktadır.                                                          ……Aşağıdaki bölümlerden hangisinde  bu topraklar geniş yer tutar?
A)       Batı Karadeniz
B)      Kıyı Ege
C)      Yukarı Kızılırmak
D)      Orta Fırat
E)      Ergene
 
Soru 14.     Mekanik çözülme yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde etkili olmaktadır.
      Buna göre aşağıda  belirtilen yerlerden hangisin­de bu çözülme şekli  daha fazla  görülür?
A)            60° enlemleri civarı
B)           Ekvator çevresi
C)          Kutuplar ve çevresi
D)          30° enlemleri civarı
E)    Orta kuşak karalarının batı kıyıları
 
 
Soru 15.       Topraklar oluşumlarına göre taşınmış ve yerli topraklar olarak iki  büyük gruba ayrılır­lar.  
      Taşınmış topraklara ait olmayan bilgi aşağıdaki­lerden hangisidir?
A)       Alüvyon – moren – lös gibi isimler alırlar.
B)      Oluşumlarında iklim önemli bir etkendir.
C)      Taşınmış toprakların  kalınlıkları  bazen  birkaç
yüz metreyi geçebilir.
D)      Taşınmış topraklar genellikle verimlidir.
E)      Taşınmış toprakları akarsular, rüzgarlar,    buzullar   gibi dış etkenler oluşturur
 
Soru 16.       Aşağıdakilerden  hangisi  kimyasal çözülmenin özelliklerinden birisi değildir?
A)          Kayaçların kimyasal yapılarının değişmesi
B)         Kurak ve yarı kurak alanlarda az görülmesi
C)        Kayalarda erime meydana gelmesi
D)        Sıcak ve nemli iklim bölgelerinde daha çok gö­rülmesi
E)   Ülkemizde en çok iç Anadolu’da görülmesi
 
CEVAP ANAHTARI
 
1.A   2.C   3.D   4.D   5.E   6.D   7.D   8.E   9.B   10.C   11.D   12.E   13.A   14.D   15.B   16.E
Kaynak: www.odevkonusu.blogcu.com izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.