Cografya konu anlatımı

Soru 1. Ülkemizde tarımı sınırlandıran faktörlerden birisi de yükseltidir.
Aşağıdaki örneklerden hangisi bu durumla ilgilidir?
 
Aydın’da fındığın yetiştirilememesi
Trabzon’da pamuğun yetiştirilememesi
Mersin’de çayın yetiştirilememesi
İzmir’de muzun yetiştirilememesi
Denizli’de zeytinin yetiştirilememesi
 
 
Soru 3. Türkiye’de özellikle 1950 yılından sonra mera alanlarının azaldığı, buna karşılık tarım alanlarının arttığı görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
 
İklim şartlarının değişmesi
Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
Hayvancılığın öneminin azalması
İklim şartlarının değişmesi
Tarımda makineleşme
 
 
Soru 4. Türkiye’de ekilebilir toprakların büyük kısmında tahıl tarımının yapılmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
 
Ekonomik değerinin yüksek olması
Gübreleme ihtiyacının olmaması
Devlet kontrolü ve desteğinin olması
Karasal iklim şartlarının yaygın olması
Yaz ve kış ekilebilir olması
 
Soru 5. Ülkemizde tarımda verimi arttırmanın yollarından biriside makineli tarıma geçmektir.
Aşağıdaki illerimizden hangisinde makineli tarım yapmak daha zordur?
 
Kayseri
Giresun
Bursa
Malatya
Diyarbakır
 
 
 
Soru 6. Bir yörede sulama problemi halledildiği halde verimde bir artış görülmemişse, bu yörede öncelikle yapılması gereken en önemli etkinlik aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
 
A) Makineli tarıma geçme B) Tohum ıslahı
C) Gübreleme D) Nöbetleşe ekim
E) Zirai mücadele
 
Soru 8. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi ikisinin aynı doğal şartlarda yetişmesi zordur?
 
Tütün – Pamuk
Buğday – Mısır
Çay – Fındık
Ayçiçeği – Haşhaş
Şekerpancarı – Buğday
 
 
Soru 9. Aşağıdaki tarım ürünlerimizden hangisi ihraç ürünlerimizden değildir?
 
A) Buğday B) Fındık C) Haşhaş
 
D) Pamuk E) Zeytin
Soru 11. Buharlaşmanın az ve yağış miktarının fazla olduğu alanlarda topraklarda bulunan tuz ve kireç oranı azdır.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sözü edilen topraklarda daha kolay yetişir?
 
A) Tütün B) Nohut C) Çay
D) Muz E) Pamuk
 
 
Soru 12. Ege Bölgesi’nde ekilen buğdayın Doğu Anadolu Bölgesi’ne göre daha erken olgunlaşması tarım ürünleriyle aşağıdakilerin hangisi arasındaki ilişkiye ters düşer?
 
A) Denizellik B) Yükselti C) Enlem
D) Karasallık E) Sıcaklık
 
 
Soru 14. Ülkemizde bazı ürünler devlet kontrolü ve izniyle üretilir.
Buna göre aşağıdaki ürünlerin hangisinin üretiminde devlet kontrolü ve izni gerekmez?
 
A) Kenevir B) Tütün C) Şekerpancarı
 
D) Mısır E) Pirinç
 
 
Soru 16. Türkiye’de nadas uygulamasını azalmak için öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 
Sulama imkanları arttırılmalı
Destekleme alımları yapılmalı
Tohum ıslahı yapılmalı
Nöbetleşe ekim yapılmalı
Gübre kullanımı azaltılmalı
 
Soru 18. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinde Adana, Mersin ve Antalya illerinin Türkiye’nin yıllık üretimindeki payı en fazladır?
 
A) Buğday B) Pamuk C) Zeytin
 
D) Nohut E) Narenciye
 
 
 
Soru 19. Türkiye’de tarımın en önemli sorunlarından birisi sulama sorunudur. Sulamanın arttırılmasıyla bazı tarım ürünlerinin üretiminde de artış görülür.
Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde artış beklenmez?
 
A) Pirinç B) Sebze C) Zeytin
 
D) Mercimek E) Şekerpancarı
 
 
Soru 20. Genellikle doğrudan tüketilmeyen, sanayi tesislerinde hammadde olarak kullanılan ürünlere sanayi bitkileri denir.
Buna göre aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi bu genellemeye uymaz?
 
A) Ay çiçeği
B) Soya fasulyesi
C) Pirinç
D) Şekerpancarı
E) Pamuk
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.