Öss TÜRKÇE, EDEBİYAT, COĞRAFYA, TARİH, FELSEFE, PSİKOLOJİ, SOSYOLOJİ, MANTIK, MATEMATİK, GEOMETRİ,FİZİK, Konuları Ve Konuların Testlere göre Dağılımı

ÖSS Konularına Göre Soru Dağılımları
TÜRKÇE
TEST 1
1. Ses Bilgisi
2. Yazım Kuralları
3. Noktalama
4. Anlatım Bozukluğu
5. Paragraf
6. Anlatım Biçimleri
7. Cümlede Anlam
8. Sözcükte Anlam
9. Sözcükte Yapı
10. Sözcük Türleri
11. Cümle Öğeleri
12. Cümle Türleri
13. Eylemler
EDEBİYAT
TEST 2
14. Nazım Bilgileri
15. Düzyazı Türleri
16. Edebi Sanatlar
17. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
18. İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
19. Batı Uygarlığı Etkisindeki Türk Edebiyatı
20. Batı Edebiyatı Ve Akımlar
COĞRAFYA
TEST 1
1. Grafikler
2. İklimin Ve Yer Şekillerinin Etkileri
3. Coğrafi Konum
4. Dünyanın Şeklinin Ve Hareketlerinin Sonuçları
5. Harita Bilgisi, Ölçekler İzohipsler
6. Atmosfer Ve Sıcaklık
7. Basınç Ve Rüzgârlar
8. Nem Ve Yağışlar
9. İklim Çeşitleri
10. İç Ve Dış Kuvvetler
11. Coğrafi Bölgeler
TEST 2
TÜRKİYE COĞRAFYASI
—Türkiye’nin İklimi
—Türkiye Ekonomik Coğrafyası
—Türkiye Beşeri Coğrafyası
—Türkiye Fiziki Coğrafyası
ÜLKELER COĞRAFYASI
—Kıtalar Ve Okyanuslar
—Dünyada İklim Bölgeleri
—Ülkeler Coğrafyası
TARİH
TEST 1
1. Genel Tarih Bilgileri
2. İlkçağ Uygarlıkları
3. İslam Tarihi
4. Ortaçağ Avrupa Tarihi
5. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
6. Türk İslam Tarihi
7. Osmanlı Kuruluş Dönemi
8. Osmanlı Yükselme Dönemi
9. Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti
10. Yeniçağ Avrupa Tarihi
11. Osmanlı Duraklama Dönemi
12. Osmanlı Gerileme Dönemi
13. Yakınçağ Avrupa Tarihi
14. 19.Yy Osmanlı Siyasi Tarihi
15. Osmanlı Demokrasi Hareketleri
16. 1.Dünya Savaşı Ve Sonuçları
17. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
18. Kurtuluş Savaşı Cepheler Siyasi Görüşmeler
19. İnkılâplar
20. T.C Dış Politikası
21. Atatürk İlkeleri
22. Milli Güvenlik
TEST 2
1. İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
2. Türk-İslam Tarihi
3. Osmanlı Kuruluş Dönemi
4. Osmanlı Yükselme Dönemi
5. Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti
6. Yeniçağ Avrupa Tarihi
7. Osmanlı Duraklama Dönemi
8. Osmanlı Gerileme Dönemi
9. Yakınçağ Avrupa Tarihi
10. 19.Yy Osmanlı Siyasi Tarihi
11. Osmanlı Demokrasi Hareketleri
12. Kurtuluş Savaşı Cepheler Siyasi Görüşmeler
13. İnkılâplar
14. T.C Dış Politika
15. Atatürk İlkeleri
FELSEFE
TEST 1
1. Felsefeye Giriş
2. Bilgi Felsefesi
3. Bilim Felsefesi
4. Varlık Felsefesi
5. Ahlak Felsefesi
6. Siyaset Felsefesi
7. Güzellik Felsefesi
8. Din Felsefesi
TEST 2
PSİKOLOJİ
1. Psikoloji
2. Psikolojiye Giriş
3. Organizma – Çevre
4. Öğrenme-Bellek – Düşünme
5. Bireysel Farklar
6. Güdülenme – Heyecan – Savunma Mekanizmaları
7. Ruh Sağlığı
SOSYOLOJİ
1. Sosyoloji
2. Sosyolojiye Giriş
3. Toplumsal Yapı
4. Toplumsal Grup-Göç Ve Kent
5. Değer Ve Norm, Kurum Ve Özellikler
6. Siyaset Kurumu
7. Aile Kurumu
8. Ekonomi Kurumu
9. Kültür
10. Toplumsal Değişme
MANTIK
1. Mantığın Konusu Ve Tarihçesi
2. Klasik Mantık
3. Kavram Ve Terim
4. Kavram Ve Kavramlar Arası İlişkiler
5. Önermeler Ve Önermeler Arası İlişkiler
6. Çıkarım Ve Kıyas Türleri
7. Sembolik Mantık
8. Önermeler Mantığı Ve Önerme Eklemleri
9. Doğruluk Çizelgesi Ve Bu Çizelgeyle Denetlemeler
10. Tutarlılık Geçerlilik, Eşdeğerlik Denemeleri
11. Çözümleyici Çizelge Ve Bu Çizelgeyle Denetlemeler
12. Niceleme Mantığı
MATEMATİK
TEST 1
1. Sayılar–1
2. Sayılar–2
3. Üslü Sayılar
4. Köklü Sayılar
5. Oran-Orantı
6. Çarpanlara Ayırma
7. 1.Dereceden Denklemler
8. Mutlak Değer
9. Sayı Ve Mutlak Değer, Eşitsizlikler
10. Problemler–1
11. Problemler–2
12. Problemler–3
13. Grafik Problemleri
14. Kümeler
15. Bağıntı – Fonksiyon
16. İşlem – Modüler Aritmetik
17. Polinomlar
TEST 2
1. 2.Dereceden Denklemler
2. Eşitsizlikler
3. 1.Dereceden Fonksiyonlar
4. Logaritma
5. Permütasyon – Kombinasyon – Binom
6. Toplam – Çarpım Sembolleri
7. Dizi-Seri
8. Özel Tanımlı Fonksiyonlar
9. Fonksiyon Limitleri
10. Türev
11. İntegral
12. Matris – Determinant
GEOMETRİ
TEST 1
1. Açılar
2. Üçgende Açılar
3. Üçgende Uzunluk
4. Dik Üçgende Metrik Bağıntılar
5. Özel Üçgenler
6. Benzerlik
7. Üçgende Alan
8. Çokgen
9. Dörtgen
10. Özel Dörtgenler
11. Yamuk
12. Çemberde Açı
13. Çemberde Uzunluk
14. Dairede Alan
15. Doğrunun Analitiği
16. Katı Cisimler
TEST 2
1. Çember Analitiği
2. Trigonometri
3. Karmaşık Sayılar
4. Vektörler
5. Uzayda Doğru Ve Düzlemler
6. Konikler
FİZİK
TEST 1
1. Vektör Ve Denge
2. Moment Ve Katıların Dengesi
3. Ağırlık Merkezi
4. Newtonun Hareket Kanunları
5. İş-Güç-Enerji
6. Basit Makineler
7. Kütle Ve Özkütle
8. Basınç Ve Basınç Kuvveti
9. Kaldırma Kuvveti
10. Sıcaklık Ve Genleşme
11. Isı
12. Optik
13. Elektrostatik
14. Elektrik Akımı
15. Transformatör-Mıknatıs-Ses
TEST 2
1. Vektör Ve Denge
2. Moment Ve Katıların Dengesi
3. Hareket
4. Newton’un Hareket Kanunları
5. İş-Güç-Enerji
6. Yeryüzünde Hareket
7. Dairesel Hareket
8. Genel Çekim Kanunu
9. Basit Harmonik Hareket
10. İmpuls Ve Momentum
11. Elekrostatik
12. Elektrik Akımı
13. Akımın Magnetik Etkisi
14. İndüksiyon Ve Alternatif Akım
15. Optik
16. Dalga Hareketi
17. Işık Teorileri Ve Fotoelektrik Olay
18. Atom Teorileri Ve Enerji Seviyeleri
19. Yüklü Taneciklerin Elektrik Alanda Hareketi
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.