Should / Shouldn't – Modal Verbs -ingilizcede Modal Verbs gramer anlamı,ingilizcede Modal Verbs grameri,ingilizce Modal Verbs örnekleri,ingilizcede Modal Verbs ne demek,ingilizcede Modal Verbs anlam yazılımı örneği,ingilizcenin Modal Verbs sözlük

MODALS:
Should/Shouldn’t
 
Should : -meli ,-malı ,…iyi olur anlamında tavsiye için kullanılır. ( advice ,criticism )
“Must” ve “have to” ya göre daha zayıf bir mecburiyet anlamı taşır.
Örnek ( example ) :
He should drive more carefully. Daha dikkatli sürmeli./sürse iyi olur
You should try to make more of an effort. Daha fazla çaba sarfetmelisiniz. 
Can & Could
Can :
– ebilir ,-abilir anlamına gelir
1- Yeteneklilik gösterir ( ability )
Örnek ( example ) :
Animals can’t speak.  Hayvanlar konuşamazlar.
She can speak engilish.  O ingilizce kouşabilir.
2- İzin gösterir ( permission )
Örnek ( example ) :
You can have a party.  Partiye gidebilirsin.
Could :
1- Present olarak izin istemek , olasılık ve nazik bir istek için kullanılır.
Örnek ( example ) :
Could I borrow your pen ?  Kaleminizi ödünç alabilir miyim ? ( permission )
It could snow tonight.  Bu gece kar yağabilir. ( probability )
Could I invite you to drink tea ?  Sizi çay içmeye davet edebilir miyim ? ( request )
2- Can in past şekli olarak kullanılır ( ability ).
Örnek ( example ) :
She could play the piano at the age of four.  O dört yaşındayken piano çalabiliyordu.
We couldn’t go out last night.  Dün gece dışarıya gidemedik.
Be Able To
Be able to :
-ebilir , -abilir olmak
Can in yerine kullanılabilir.Kuruluşunda “to be “fiili olduğu için “to be” fiilinin girebildiği tense lere girer.
Örnek ( example ) :
I am able to answer this question. Bu soruyu cevaplayabilirim. ( ability )
I was able to swim across to river.  Nehrin karşı tarafına yüzebildim. ( ability )
Will
Will :
nazik bir teklif , bir rica için kullanılır. ( requests )
Örnek ( example ) :
Will you give me a hand ?  Bana elini verir misin ?
Will you , close the window please ?  Pencereyi kapatabilir misiniz lütfen ?
Would / Wouldn’t
Would :
Nazik bir rica , teklif için kullanılır.( offers ,requests ) Will in past ı olarak da kullanılır.
Örnek ( example ) :
Would you please clean the table ?  Lütfen masayı temizler misiniz ?
Would you mind helping me ?  Bana yardım edebilir misiniz ?
John wouldn’t wash the car today.  John bu sabah arabayı yıkamak istemedi.
Must
Must :
-meli , -malı ,…lazım vbz.
1- Gereklilik ,lüzumluluk gösterir ( necessity ) .Sert bir emir ya da tavsiye için de kullanılır ( obligation )
Örnek ( example ) :
You must study hard.  Çok çalışmalısın.
You musn’t neglect your work  Ödevini ihmal etmemelisin.
2- “Must” ın past hali yoktur.Çoğunlukla gereklilik ve tavsiye anlamında kullanıldığı zaman must,should , ought to ,”indirect” konuşmalarda past halde yalın olarak kullanılabilir.Normal olarak “have to” nun past hali olna “had to” dan yararlanılır.
Örnek ( example ) :
He must finish the work on time .( present ) İşini tam vaktinde bitirmek zorunda.
He had to finish the work on time .( past ) O, işi tam vaktinde bitirmek zorunda kaldı.
Have to & Has to
Have to :
-ya mecbur olmak , ….zorunda olmak ( necessity , obligation )
Has to :
aynı anlamda 3. tekil şahıslarda kullanılır
Örnek ( example ) :
I have to get more exercise for pass my exam. Sınavımı geçmek için, daha fazla alıştırma yapmaya mecburum. ( present )
 
She has to find a job after finish her scholl. Okulunu bitirince iş bulmak zorunda.( present)
He had to leave early yesterday.  Dün erken ayrılmak zorunda kaldı.( past )
May & Might
may : -ebilir , abilir gibi anlam verir.
1- Present anlamda bir olasılık , ihtimal gösterir.( possibility ) ( %50 certain )
Örnek ( example ) :
He may come again.  O , yine gelebilir.
Sally may be learning.  O , belki öğrenebilir.
2- İzin için de kullanılır ( permission )
Örnek ( example ) :
Guests may not smoke in their rooms. Misafirler bu odalarda sigara içemezler.
She may drive my car whenever she wants to. O , ne zaman isterse arabamı kullanabilir.
Might :
-ebilir , -abilir anlamına gelir.
1- Present olarak ihtimal gösterir ( possibility ).İhtimal olarak may den biraz daha zayıf olarak düşünülür.( % 40 certain )
Örnek ( example ) :
I might buy a new dress next week.  Önümüzdeki hafta yeni bir elbise satın alabilirim.
2- İzin için kullanılır.( permission )
Örnek ( example ) :
Might I bring a friend to the wedding ?  Düğüne bir arkadaşımı getirebilir miyim ?
3- Past olarak diğer bir past cümle ile birlikte kullanılır.
Örnek ( example ) :
The teacher knew we might visit her.  Öğretmen kendisini ziyeret edebileceğimizi biliyordu.
We said that you might go.  Gitme ihtimaliniz olduğunu söyledik.
Ought ToOught to :
“sholud ” ile aynı anlamdadır.Sorularda tercih edilir.( advice ,criticism )
 
Örnek ( example ) :
He ought not to neglect his work.  O , işini ihmal etmemelidir.
You ought to be more polite to her. Ona karşı daha resmi olmalısın.
Shall
Shall :
….mi ?Nazik bir teklif ve fikir iletme olarak sadece 1. tekil ve 1. çoğul şahıslarda kullanılır.
( offers , suggestions )
Örnek ( example ) :
Shall we dance ?  Dans edelim mi ?
Shall we stop for a drink ? İçmeye son verelim mi ?
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

1 YORUM

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.