Emphasis – ingilizcede vurgu – vurgulamak – ingilizcede vurgu anlamı,ingilizcede vurgu grameri,ingilizcede vurgu örnekleri,ingilizcede vurgu ne demek,ingilizcede vurgu anlam yazılımı örneği,ingilizcenin vurgu sözlük açıklaması,vurgu in english to

KARŞILAŞTIRMALAR ( COMPARISONS )
SIFATLARIN KARŞILAŞTIRMALARI
(Comparison of adjectives )
İngilizcede sıfatların karşılaştırılmalı olarak birbirinden üstünlük durumunu 3 bölümde inceleyebiliriz.
1- Positive form : Normal şekli
2- Comperative form : Karşılaştırma şekli
3- Superlative form : Üstünlük şekli
Sıfatlar yapı olarak üç şekilde bulunurlar :
1- Tek ve bazı iki heceli sıfatlar
2- Çok heceli sıfatlar
3- Düzensiz sıfatlar
1- Tek ve bazı iki heceli sıfatlar :
Tek ve bazı iki heceli sıfatların comperative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( – er ) eklenir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( – est ) eklenir.
Örnek ( example ) :
Positive  Comperative Superlative
young ( genç ) younger ( daha genç ) the youngest ( en genç )
2- Çok heceli sıfatlar
Çok heceli sıfatların comperative durumunu elde etmek için sıfat önüne more getirilir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat önüne the most getirilir.
Örnek ( example ) :
Positive  Comperative Superlative
beautiful ( güzel ) more beautiful ( daha güzel ) the most beautiful ( en güzel )
3- Düzensiz sıfatlar
Düzensiz sıfatların comperative ve superlative şekilleri de düzensizlik gösterir.
Örnek ( example ) :
Positive  Comperative Superlative
good ( iyi ) better/ than ( -den daha iyi ) the best ( en iyi )
bad ( kötü ) worse  the worst
much ( fazla ) more  the most 
many more the most
 
Birbirine eşit ,benzer ya da farklı olan şeyleri sıfat kullanarak birkaç şekilde karşılaştırabiliriz.
1- as + sıfat + as ( ……kadar…. )
Örnek ( example ) :
My car is as expensive as yours.
2- Çoğul / Tekil özne + linking verb + the same / similar / alike / different
Linking verb ‘ler şunlardır:
a- ” Verb to be ” şekilleri : be, am , is ,are,was,were,been
b- Beş duyu fiilleri : feel , look, smell , sound , taste
c- Diğerleri : appear , become , get,go, remain , stay , turn , grow
Örnekler ( examples ) :
These cars are the same.
These cars look the same.
My car lokks the same as that one.
ZARFLARIN KARŞILAŞTIRILMALARI ( Comparison of adverbs )
Zarflar çok çeşitlidir.Bunlardan hareket ve tarz gösterenler zarfların karşılaştırması yapılabilir.
Hareket ve tarz bildiren bir zarf elde etmek için belirli sıfatların sonuna ( – ly ) eklenir.Ancak düzensiz sıfatlar değişikliğe uğramaz.
Örnek ( example ) :
  Sıfat  Zamir
Düzenli sıfat :  quick (çabuk ) quickly ( çabukça )
Düzensiz sıfat : fast ( hızlı ) fast
Tek ve bazı iki heceli zarfların comperative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( – er ) eklenir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat sonuna ( – est ) eklenir.
Örnek ( example ) :
Ted drives faster than Bob.
Çok heceli zarfların comperative durumunu elde etmek için sıfat önüne more getirilir.Superlative durumunu elde etmek için sıfat önüne most getirilir.
Örnek ( example ) :
Mary dances more beautifully than her sister.
Düzensiz zarfların comperative ve superlative şekilleri de düzensizlik gösterir.
Örnek ( example ) :
Fred speaks well.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.