Zarflar – Adverbs – ingilizcede Zarflar – Adverbs anlamı,ingilizcede Zarflar – Adverbs grameri,ingilizce Zarflar – Adverbs örnekleri,ingilizcede Zarflar – Adverbs ne demek,ingilizcede Zarflar – Adverbs anlam yazılımı örneği,ingilizcenin Zarflar

ZARFLAR / ADVERBS
Tekrarlılık Gösteren Zarflar ( Adverbs of Frequency )
always  daima
sometimes  bazen
occasionally  ara sıra
usually  genellikle , umumiyetle
generally  genellikle
frequently  sık sık
seldom  nadiren
rarely  nadiren , seyrekçe
Örnekler ( examples ) :
We always eat breakfeast at home.
I seldom take a bus to school.
We are often at home after school.
He rarely drinks cola.
They usually go for a walk in the park.
Ever & Never
Ever : Hiç anlamında genellikle sorularda kullanılır.Yanıtlarda ise , olumsuz cümlelerde kullanılır.
Örnek ( example ) :
Do you ever watch TV in the morning ?
 
Never : Sadece yanıtlarda kullanılır ve ” hiç / asla ” gibi anlam verir, cümleyi olumsuz yapar.
Örnek ( example ) :
He is never lazy , but he is sometimes careless.
Still , Already , Yet
Still :” Halen / Hala ” anlamında soru , olumlu ve olumsuz cümlelerde kullanılır.
Örnek ( example ) :
He still lives in İzmir.
Do you still study French with the same teacher ?
They still can’t speak English.
Already :” Şu anda , Hali hazırda ” anlamına gelen bu deyim genel olarak olumlu cümlelerde kullanılır.
Örnek ( example ) :
I have already seen her.
Yet :Soru ve olumsuz cümlelerde , cüümle sonuna getirilir ve “henüz , daha şu ana kadar ” vbz. anlamlar verir.
Örnek ( example ) :
Haven’t you set the table yet ?
I haven’t driven your car yet.
Too , Any More , Very , Enough
Too :”Çok aşırı” anlamına gelen bu sözcük sıfatların önüne gelir ve anlamını niteler.Cümlede olumsuz bir anlam verir.
Örnek ( example ) :
The water is too cold.
The problem is too diffucult.
Any more :” Artık…” anlamı verir.Olumsuz cümlelerde cümle sonunda kullanılır.
Örnek ( example ) :
English isn’t diffucult for me any more.
Very :” Çok ” anlamına gelen bu kelime sıfatların önüne gelir ve anlamı niteler.Cümlelerde genellikle olumlu anlam verir.
Örnek ( example ) :
The water is very cold.
Enough :” Yeterli ” anlamına gelen bu kelime sıfatlardan sonra konur ; cümlede olumlu bir anlam verir.
Örnek ( example ) :
The ice is thick enough for skating.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.