Sıfat – Karşılaştırma – Comparative and Superlative,ingilizcede Comparative and Superlative gramer anlamı,ingilizcede Comparative and Superlative grameri,ingilizce Comperative and Superlative örnekleri,ingilizcede Comparative and Superlative ne demek

SIFATLAR / ADJECTIVES
Bir sıfat bir isim ya da zamiri niteleyen bir sözcüktür.Adjective’ler varlıkların renklerini ,biçimlerini ,durumlarını , miktar ve sayılarını , nasıl olduklarını belirtirler.
Sıfatlar genelde ” being verb / linking verb ” lerden sonra ve niteledikleri isim ve zamirlerden önce gelirler. What kind of , which one , how , how much ,how many gibi soruların yanıtını verirler.
Aşağıda sıfatlarla ilgili bazı özellikler verilmiştir :
1- Önlerine getirilek olumsuzluk veren ön eklerle ( prefix ) ,çoğu sıfat olumsuz hale getirilebilir .
un ön eki alan fiillere bazı örnekler :
happy mutlu necessary gerekli
unhappy mutsuz unnecessary  gereksiz
clean
 temiz kind  nazik
unclean  pis  unkind  kaba
dis ön eki alan fiillere bazı örnekler :
respectful
 saygılı  honest  şerefli
disrespectful  saygısız  dishonest şerefsiz
loyal  sadık interested ilgili
disloyal  sadakatsiz  disinterested  ilgisiz
in ön eki alan fiillere bazı örnekler :
formal  resmi  direct direk
informal resmi olmayan  indirect  dolaylı
active hareketli  expensive  pahalı
inactive  hareketsiz  inexpensive  ucuz
il ön eki alan fiillere bazı örnekler :
literate tahsilli logical mantıklı
illiterate tahsilsiz  illogical  mantıksız
im ön eki alan fiillere bazı örnekler :
mortal ölümlü pratical  pratik
immortal  ölümsüz impratical  elverişsiz
possible  mümkün mobile  taşınır
impossible  imkansız immobile taşınmaz
ir ön eki alan fiillere bazı örnekler :
regular düzenli  responsible  sorumlu
irregular  düzensiz irresponsible sorumsuz
 
2- Fiilin sonuna – ing konmuş presen participle hali veya fiiliin 3. şekli olan past particible hali çoğunlukla bir sıfat ( adjective ) olarak kullanılabilir.
a – Fiilin present particible şekliyle ismi niteler :
Örnek ( example ) :
boilling water : kaynayan su
I need some boilling water to make tea.
b- Fiilin past particible şekliyle ismi etkiler :
Örnek ( example ) :
baked potato : pişmiş patates
Do you like baked potatos ?
3- Bazı sözcüklere eklenen son eklerle ( suffix ) adjective elde edriz.Bu son ekler isimleri ve fiilleri adjective yaparlar.
Örnekler ( examples ) :
to drink içmek  life hayat
drinkable  içilebilir lifeless cansız
care  özen  help  yardım
careful dikkatli  helpful  yardım sever
No & Not
No bir sıfattır ve isimleri niteler.
Örnek ( example ) :
There were no books on the table.
I have no time to waste.
Not bir zarftır ve fiilleri niteler.
Örnek ( example ) :
She does not speak French.
Not many people work on Sundays
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.