SQL SERVER 2005

Kurumlar için en önemli değer olarak kabul edilen “veri” geçtiğimiz yıllarda büyük bir değişiklik gösterdi. Veri türlerinin artması ve kendi aralarında çeşitlenmesi, veritabanlarının hiç bir zaman olmadığı kadar büyük boyutlara ulaşması ve firmaların “veri” hakkında daha fazla şey öğrenmek istemesi veritabanlarına bakış açısını büyük ölçüde değiştirmiş durumda. tüm bunlara ek olarak bu dev boyutta ve değişik formatta yer alan veri öbeğine istediğiniz anda,istediğiniz platformdan anında erişmek çok büyük önem taşıyor. Veriye hızlı ve istediğiniz şekilde erişim konusunda pratik çözümlere sahip olduğunuzda kurumsal rekabette tabiri yerindeyse maçlara her zaman 1-0 önde başlıyorsunuz.İşte bu yeni yaklaşıma cevap verecek olan, Microsoft’unuzun zamandır üzerinde titizlikle çalışmakta olduğu yeni veritabanı platformu SQL Server 2005 kurumlara değişik veri tiplerini entegre olarak kullanma ve genel olarak tüm kurumsal veritabanı sistemini daha verimli ve daha pratik kullanmaları için bir dizi olanak sunuyor. SQL sunucu sisteminin doğasında olan ve uzun zamandır kurumsal veri-tabanı yöneticileri tarafından memnuniyetle izlenen grafik ara yüz tabanlı yönetim sistemini koruyor ve bir adım daha ileriye götürüyor. Buna ek olarak yapılan çok ciddi bir stratejik hamle ile SQL Server 2000 ile ek olarak kullanılabilen analiz ve raporlama özelliklerini de bu yeni platforma entegre ediyor. kurumlar bundan böyle sadece SQL Server 2005 sistemini kurarak hem güçlü bir veritabanı sunucu platformuna, hem de güvenilir, güvenli ve sağlam bir veri ambarına sahip oluyorlar.
Daha iyi yedekleme, daha iyi geri alma
SQL Server 2005’i “en güvenilir ve en uzun süre ayakta kalan veritabanı platformu haline getirmek için bu yeni sürümde pek çok güncelleme gerçekleştirilmiş durumda. İleriki sayfalarda bu konuda teknik detayları okuyacaksınız, ancak hemen küçük birörnek verelim. Örneğin bu yeni sistemde online indeksleme gerçekleştirilirken artık tabloları kilitlemek zorunda kalmıyorsunuz. Kullanıcılar sisteme girmiş ve çalışır durumdayken bir indeks yaratabiliyorsunuz, indeks yaratma işlemi sırasında girilmekte olan veriler tabloya indeksleme işleminden sonra ek-leniyorlar.Buna ek olarak kısaca veritabanının o anki fotoğrafını çekme (database snapshot) ve veritabanının aktif kopyasını oluş-turma (database mirroring) olarak özetleyebileceğimiz ikiyeni özellik, SQL Server 2005’in yedekleme ve yedekten geri alma söz konusu olduğunda en güçlü iki yönünü oluşturuyor.Database snapshot özelliği sayesinde veritabanının belli bir zamandaki haline geri dönmeniz mümkün oluyor. Örneğin yeni kodları sistem düzleminde deploy etmek istediğinizde veritabanının o anki resmini çekiyor, kodları gönderiyor ve test edi-yorsunuz. Bir sorun çıktığı takdirde anında bir önceki adıma geri dönme imkanınız bulunuyor, bu sayede kullanıcılarınız çalışmakta iken herhangi bir performans düşüşü veya kilitlenme hissetmeden yükseltmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kümelemeye çok ucuz bir alternatif olarak görebileceğimiz Database mirroring sayesinde ise güvenlik adına veritabanının fıziksel bir başka kopyasını başka bir yerde tutmanız ve bir felaket senaryosu gerçek olduğu takdirde çalışmalarınızı bu kop-yaya kaydırmanız mümkün oluyor.
Entegre yönetim araçları
Sorgulama analizi, servis yönetimi, indekslere ince ayar ve bu-nun gibi bir dizi yönetim aracı bundan böyle SQL Server 2005ile veritabanı yöneticilerinin parmaklarının ucunda, kullanıma hazır. Uzun süredir Microsoft’un titizlikle üzerinde çalışmakta olduğu bu araçlar ve gerçekte hayattaki kullanım aşamalarına uyum sağlamak için yapılmış olan detaylı test çalışmaları veri-tabanı yöneticilerinin bu araçlardan son derece memnun kalacaklarını gösteriyor. SQL Server 2005 ile beraber gelen SQL Computer Manager bileşeni ise her türlü ayarı tek merkezden gerçekleştirmenize imkan sağlıyor.
Daha yüksek performans
Performans artırma ve optimizasyon söz konusu olduğunda ise zaten bu alanda güçlü bir araç olan Profiler SQL Server 2005 sis-teminde de önemirıi koruyor. Buna ek olarak OLAP ve DTS desteği içeriyor. Yeni özellikleri ve genişletilmiş sistem desteği ile Database Tunirıg Advisor veritabanı yöneticilerine bu işlemlerde en fazla yardımcı olacak bileşenlerden biri. SQL Server 2005ile gelen en radikal değişiklerinin başında ise CLR’ın veritabanı motoruna entegre edilmiş olması. Bu sayede T-SQL fonksiyonları anında CLR fonksiyonlarına dönüştürülebiliyor ve bu sayede büyük bir performans artışı sağlanıyor, uygulamalar da motoru içerisinde dahili olarak çalıştırılabiliyorlar.

Performansınızı artırmak için 70’den fazla yeni özellik geliyor.

Dynamic Management Views

Dinamik yönetim görünümleri sayesinde veritabanınızda neyin ne durumda olduğunu tam anlamı ile görebiliyor ve tabiri yerinde ise, veritabanınızın “kalp atışlarını” izleyebiliyorsunuz.

SQL Management Objects (SMO)

SOL yönetim nesneleri, bir SOL Server 2005 veritabanının tüm yönetim işlemlerini yapabileceğiniz programlama nesneleri olarak düşünülebilir. SMO ile rutin yönetim işlemlerini otomatikleştirebilir, Transact-SOL script’leri çalıştırabilir, SOL Server Agent işlemleri yaratabilir ve yedeklemeleri programlayabilirsiniz.

Database Mirroring*

Veritabanı aynalama sayesinde işlem 10g’larınl(transaction logs) kaynak bir sunucudan hedef bir sunucuya durmaksızın aktarma (streaming) imkanı-na sahip oluyorsunuz. Birincil sistemde bir sorun çıktığı anda uygulamalar anında ikincil sunucuya bağlanıp işlemlerine devam edebiliyorlar. Veritabanı aynalamanın en büyük avantajı standart sunucu donanımları üzerinde çalışması ve özel veri depolama kontrol kartlarına ihtiyaç duymaması.

Failover Clustering

Windows’un kümeleme servislerini kullanarak hata toleranslı SOL Server 2005 sunucuları yaratabiliyorsunuz. Maksimum küme düğüm sayısı bu versiyonda 8’e çıkarılıyor ve tüm SOL Server servisleri bu yapıyı kullanabiliyor.

Database Snapshots

SOL Server 2005 ile veritabanı yöneticileri, veritabanlarının belli bir andaki salt-okunur görünümünü çıkartabiliyorlar. Sisteme fazla ek yük getirmeyen bu özellik sayesinde, istenildiğinde sistemin son snapshot alındığı haline geri döndürülmesi mümkün. Örneğin, veritabanı yöneticisi akşam çalıştırması gereken bir job’ı yanlışlıkla gündüz çalıştırıyor ve bu işlemini geri almak istiyor. Bunu Database Snapshots sayesinde kolayca halledebiliyor.

Fast Recovery

SOL Server 2005’e eklenen “hızlı, yedekten dönüş” seçeneği sayesinde SOL Server veritabaniarının24/7 ayakta kalması garanti altına alınıyor. Sorun yaşamış bir veritabanı yedeğinden döndürülürken,kullanıcılar hareket log’ları yüklendikten sonra veri-tabanına hiç beklemeden bağlanıp işlemlerini sürdürebiliyorlar.

Dedicated Administrator Connection

İşlemlere cevap vermeyen, kilitlenmiş bir SOL Ser-ver 2005 veritabanına yöneticiler kendileri için ayrılmış özel bir kanaldan mutlaka ulaşabilme imkanına sahipler. Bu sayede en kötü senaryoda bile uzaktan bağlantı yapılıp gerekli onarım, bakım işlemleri ger-çekleştirilebiliyor.

Online Operations

Bir veritabanı indeksini çevrimiçi bağlantı sırasında yaratabiliyor, tekrar oluşturabiliyor veya silebiliyorsunuz. Bu sayede veritabanını kullanmakta olan kullanıcıların bağlantısını kesmeden, verilere, tablolara veya var olan indekslere dokunmadan işlemlerini kolayca, transparan bir şekilde halledebiliyorsunuz.Sadece indekslerde değil, yedeklerden geri alma işlemi sırasında da kullanıcıların bağlantısı kesilmiyor,çünkü sadece yedekten geri alınmakta olan veri dili-mine erişim kapatılıyor, veritabanının diğer bölümlerine erişim kesintisiz devam ediyor.

Sonuç olarak
Peki SQL Server 2005 ile gelen tüm bu yenilikler ve değişiklikler kurumsal bir veritabanı çözümü arayan veya kullanmakta olduğu çözümü daha da geliştirmek ve kurumsal rekabette öne geçmek isteyen kullanıcılar içirı ne anlam ifade ediyor? Öncelikle gerçek zamanlı veriye pratik ve geniş bir seçenek yelpazesine sahip olarak, hızlı erişmek isteyen kullanıcılar artık yeni araçlar ve yeni sistem ile çok daha hızlı karar verme sürecine sahip oluyorlar. Karmaşık senaryolar, tek bir veri paketi bile kaybedilmeden anında uygulanabiliyor ve kurumsal veriye erişim ve düzenlernede yaşanması olası riskler sıfır düzeyine in-diriliyor. Bu da doğal olarak veritabanı yöneticilerine değişim projelerini gerçekleştirme aşamasında çok geniş bir hareket ortamı sağlıyor. Uygulama geliştirme ve programlama konusun-da ise Visual Studio 2005 ve SQL Server 2005 mükemmel bir ikili oluşturuyorlar.Birazdan sayfalarını çevirip değişik konularda detaylı bilgiler edinebileceğiniz bu kitapçığı sizlerle SQL Server 2005’i ve onunla birlikte en rahat uygulama geliştirme sistemini kurmanıza imkan sağlayan Visual Studio 2005’i tanıştırmak için ha-zırladık. Microsoft tarafından uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan ve Microsoft’un son derece önem verdiği “kullanıcı de-neyimi” çalışmalarının ışığında yeniden tasarlanan bu müthiş ikili, önümüzdeki yıllar içerisinde veriye, veritabanlarına ve veritabanı uygulama geliştirme platformlarına olan bakış açınızı değiştirmeyi hedefliyor. Sadece bakış açınız değişmekle kalmayacak, getirdikleri pratik çözümler, yüksek güvenilirlik ve göz kamaştıran performans kurumsal rekabette daha çevik, daha kolay kararlar vermenize imkan sağlayacak bir sistemi oluşturmanıza giden yolda temel taşlarını daha rahat döşemenize imkan sağlayacak.
SQL Server 2005 tüm bu yenilikler sayesinde SQL Server2000′ de devralmış olduğu kolay yönetim mirasının üzerine yepyeni seçenekler ekliyor. Yeni bir yönetim aracı, geliştirilmiş self optimizasyon yetenekleri ve güncellenmiş programlama metotları sayesinde bir çok işlem otomatikleştirilebiliyor. Bu yenilikler bir veritabanı yöneticisinin verimliliğini artırıyor ve rutin işlemlerden çok veritabanı mimarisi ile ilgili çalışmalara odaklanmasını kolaylaştırıyor.
*Database Mirroring: Bu özellik tam olarak hazırlanmış ve detaylı olarak test edilmiştir. Ancak SQL Server 2005 piyasaya sürüldükten sonra, 2006’nın ilk yarısında ek olarak gelecektir.
Kaynak: www.gelecekonline.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.