SQL Server 2005′in En Önemli 30 Özelliği

       SOL Server 2005’in pek çok yeni ve geliştirilmiş özelliğinden nasıl yararlanacağınızı keşfedin. Burada, piyasaya çıkmak üzere olan yeni  sürümün en önemli 30 özelliğini açıklıyoruz.
Veritabanı yönetimi açısından en önemli 10 özellik

Özellik Açıklaması
Veritabanı Aynalaması(Database Mirroring) Yeni veritabanı aynalama çözümü ile log gönderme becerileri artıyor. Veritabanı aynalaması, arıza durumlarında arızalı sunucunun rolünün otomatik olarak yedek bir sunucuya aktarılabilmesini sağladığı için SOL Server sistemlerinin kesintisiz çalışma becerisini artırmak için kullanılabilir
Çevrimiçi Geri Alma (OnlineRestore) SOL Server 2005 ile veritabanı yöneticileri, SOL Server oturumu çalışırken yedekten geri alma(restore) işlemi yapabilecekler. Çevrimiçi geri alma özelliği SOL’in kesintisiz çalışma becerisini artırıyor çünkü sadece yedekten geri alınmakta olan veriler kullanım dışı kalıyor; veritabanının geri kalanı çevrimiçi ve erişilir durumda oluyor
Çevrimiçi Dizin (Index) işlemleri Çevrimiçi dizin seçeneği, temel tabloda veya kümelenmiş dizinde ve dizin verisi tanım dili (DDL)yürütülürken ilgili dizinlerde eşzamanlı değişiklikler (güncellemeler, silinen veya eklenen girdiler)yapılmasına izin veriyor. Örneğin, kümelenmiş bir dizin oluşturulurken, veritabanı yöneticileri bir yandan temel verilerde güncellemeler yapmaya devam edebilir, diğer yandan veriler içinde sorgulama yapabilir.
H ızlı Kurtarma Yeni ve daha hızlı bir kurtarma seçeneği, SOL Server veritabanlarının kesintisiz çalışabilirliğini artırıyor. Veritabanı yöneticileri hesap logu iletildikten sonra kurtarılan veritabanına yeniden bağlanabilecekler.
Güvenlik iyileştirmeleri SOL Server 2005, veritabanı şifreleme, güvenli varsayılan ayarlar, şifre ilkesini kurma, izinlerin detaylı kontrolü ve geliştirilmiş güvenlik modeli gibi güvenlik iyileştirmeleriyle geliyor
Yeni SOL Server ManagementStudio SOL Server 2005 ile yeni gelen SOL Server Management Studio, entegre bir yönetim araçları paketi. Bu araç setinde, önceki sürümde sunulan özelliklerin daha gelişmişleri bulunduğu gibi,SOL Server veritabanlarını geliştirmek, kurmak ve sorunlarını gidermek için yeni özellikler de yeralıyor
Özel Yönetici Bağlantısı(Dedicated AdministratorConnection) SOL Server 2005, sunucu kilitliyse veya başka bir nedenle erişilemiyor olsa bile veritabanı yöneticilerinin sunucuya erişmek için kullanabilecekleri özel bir yönetici bağlantısı içeriyor. Bu özellik veritabanı yöneticilerinin sunucuya bağlanıp tanı (diagnostic) özelliklerini veya Transact-SOL deyimlerini çalıştırarak sunucudaki sorunları gidermesini mümkün kılacak
Görüntü Yalıtma (SnapshotIsolation) Yeni bir Görüntü Yalıtma (SI) özelliği veritabanı seviyesinde sunuluyor. Si ile kullanıcılar veritabanının geçiş açısından tutarlı bir görünümünü kullanarak son kesinleşmiş sıraya(committed row) erişebilecekler. Bu özellik daha fazla ölçeklenebilirlik sunacak
Veri Bölmeleme (DataPartitioning) Veri bölmelemesi bu sürümde bütünleşik tablo ve dizin bölmelemesi ile geliştirildi ve böylece büyük tablolar ve dizinler daha etkili yönetilebilir hale getirildi
Replikasyonla ilgili iyileştirmeler SOL Server 2005, dağıtık mobil veritabanları için, Oracle veritabanlarının yayınlanması dahil, yeni uçtan uca replikasyon özellikleriyle geliyor. Ayrıca SOL Server 2005’in replikasyon araçları ve replikasyon ölçeklenebilirliği de geliştirildi

Geliştirme açısından en önemli 10 özellik

Özellik Açıklaması
.NET Framework Hosting SQL Server 2005 sayesinde geliştiriciler, Microsoft Visual C# .NET ve Microsoft Visual Basic.NETgibi aşina oldukları dilleri kullanarak veritabanı nesneleri yaratabilecekler. Geliştiriciler ayrıca ikiyeni nesne de yaratabilecek: kullanıcı tanımlı türler ve kümeler (aggregate).
XML Teknolojileri Extensible Markup Language (XML), yerel ağlar ve internet üzerindeki farklı uygulamalar arasındaveri alışverişi için önemli bir standart. SQL Server 2005, bütünleşik olarak XML belgelerini saklama ve sorgulama desteğiyle gelecek
ADO.NET Version 2.0 SQL Server 2005’teki ADO.NET versiyonu, SQL türleriyle ilgili yeni destekten Çoklu Aktif Sonuç Kümelerine kadar pek çok iyileştirmeyle geldiği için veri kümesi erişimi ve işlemleri daha yüksek ölçeklene bilirlik ve esneklikle gerçekleştirilebilecektir
Güvenlik Iyileştirmeleri SQL Server 2005’in yeni güvenlik modeli sayesinde kullanıcılar nesnelerden ayrılmıştır, erişim koşulları daha detaylı belirlenebilmektedir ve veri erişimi üzerinde daha güçlü bir kontrol sağlanmaktadır. Ayrıca tüm sistem tabloları görünüm olarak uygulandığı için veritabanı sistem nesneleri üzerinde daha iyi bir kontrol sağlanabilmektedir
Transact-SQL Iyileştirmeleri Ölçeklenebilir veritabanı uygulamalarının geliştirilebilmesi için yeni dil özellikleri sunulmaktadır. Bu iyileştirmeler arasında hata yönetimi (error handling), tekrarlanan sorgu becerileri, ilişkisel PIVOT,APPLY, ROW_NUMBER operatörleri ve diğer sıralama fonksiyonları da yer almaktadır
SQL Service Broker SQL Service Broker, büyük ölçekli, kritik iş uygulamaları için dağıtık, asenkron bir uygulama çerçevesi sağlayacaktır
Uyarı Servisleri (NotificationServices) Uyarı Servisleri, işletmelerin ihtiyaç duydukları bilgileri (örn. sermaye piyasaları ile ilgili uyarılar,haber abonelikleri, paket teslim uyarıları, uçak bileti fiyatları) özelleştirilmiş bir şekilde, zamanında ve herhangi bir cihazdan alabilmeleri için zengin uyarı uygulamaları geliştirmesine olanak tanır.Uyarı Servisleri, SQL Server 2005’deki yeni teknolojilerden ve özelliklerden yararlanmaktadır
Web Servisleri SQL Server 2005 sayesinde geliştiriciler SQL Server’ i bir Hypertext Transfer Protocol (HTTP)dinleyicisi haline getirerek veritabanı katmanında Web servisleri geliştirebilirler. Bu, Web servislerimerkezli uygulamalara yeni bir veri erişim becerisi kazandıracaktır
Raporlama Servisleri SQL Server 2005 ile birlikte, Raporlama Servisleri (Reporting Services), Visual Studio 2005ile gelen rapor kontrollerine sahip olacaktır. Bütünleşik raporlama kontrolleri, kurumsal uygulamaların raporlama becerilerini artıracaktır
Tam Metin Arama Özellikleri SQL Server 2005 tam metinle aramaya dayalı zengin arama uygulamalarını destekliyor.Kataloglama özellikleri geliştirildiği için, nelerin kataloglanabileceği konusunda büyük bir esneklik sunuluyor. Sorgu performansı ve ölçeklenebilirlik hissedilir ölçüde artarken, yeni yönetim araçlarıtam metin uygulamasını daha iyi kavramanızı sağlıyor

İş zekası açısından en önemli 10 özellik

Özellik Açıklaması
Analiz Servisleri SOL Server 2005 ile birlikte Analiz Servisleri gerçek zamanlı analiz yapabilir hale geliyor. Daha ölçeklenebilir olduğu gibi Microsoft Office ile daha iyi bir entegrasyona da sahip olan SOL Server 2005 iş zekasını şirketinizin tüm kademelerine taşımanıza yardımcı olacak
EntegrasyonServisleri Daha önce DTS adıyla bilinen Entegrasyon Servisleri (Integration Services), farklı kaynaklardan veri almak,dönüştürmek ve yüklemek (extraxt, transform, load – ETL) ve bu veriyi bir veya daha çok sayıda hedefe taşımak için kullanılabilen bir dizi grafiksel aracı ve programlanabilir nesneyi içeriyor. SOL Server 2005 ile tamamenyeniden tasarlanan Entegrasyon Servisleri, kapsamlı bir ETL platformu sunuyor
Veri Madenciliği SOL Server 2005 ile dört yeni veri madenciliği algoritmasının yanında, her ölçekten işletme için veri madenciliğini daha kolay hale getiren iyileştirilmiş araçlar ve sihirbazlar da geliyor
RaporlamaServisleri SOL Server 2005’in Raporlama Servisleri son kullanıcıların kendi kendilerine istedikleri an rapor oluşturabilmelerini sağlıyor, OLAP ortamları için gelişmiş sorgu oluşturma becerileri sunuyor ve daha ölçeklenebilirolması sayesinde, daha etkili ve daha kolay yönetilebilir kurumsal raporlama ortamlarının oluşturulmasına olanaktanıyor
KümelemeDesteği Yeni Analiz Servisleri, arıza durumlarında yedek sistemlerin devreye alınmasını sağlayan failover kümeleme desteği, daha iyi çoklu oturum (multi-instance) desteği ve Analiz Servisleri nesneleri ve verileri için yedekleme vegeri alma desteği gibi özellikleriyle sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlıyor
Kilit PerformansGöstergeleri Kilit Performans Göstergeleri (Key performance indicators – KPI), işletmelerin grafik tabanıı, özelleştirilebilir iş ölçüm araçları yardımıyla iş durumlarıyla ilgili ölçümlemeler yaparak kurumsal değerlendirmeler oluşturabilmelerine ve takip etmelerine olanak tanıyor
Ölçeklenebilirlikve Performans Paralel bölme işlemleri, uzaktan ilişkisel çevrimiçi analitik işlemlerin (ROLAP) veya karma çevrimiçi analitik işlem(HOLAP) bölmelerinin oluşturulması, dağıtık bölmeli küpler, kalıcı hesaplamalar (persisted calculations), proaktif önbellekleme gibi özellikleri, SOL Server 2005’teki Analiz Servisleri’nin ölçeklenebilirliğini ve performansını önemli ölçüde artırıyor
Tek TıklamalıKüp Bir veri ambarı projesinde bir küp oluşturulurken, Küp Sihirbazı tek tıklamayla küpü belirlemenizi kolaylaştırıyor ve öneriler getiriyor. Bu seçenek bir veri kaynağı görünümündeki ilişkileri inceleyip olgu tabloları (fact table), boyuttabloları (dimension table) ve küp ölçüleri (measures) ile ilgili öneriler sunuyor
ProaktifÖnbellekleme Proaktif Önbellekleme’de MOLAP sınıfı bir sorgu performansı ile gerçek zamanlı veri analiz özellikleri biraraya geliyor ve OLAP depoları kullanma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Proaktif Önbellek, verilerin yüksek hızda sorgulama için özel olarak düzenlenmiş, güncel bir kopyasını şeffaf bir şekilde oluşturup senkronize ediyor. Bu veriler aynı zamanda son kullanıcıların arka uçtaki ilişkisel veritabanlarının aşırı yüklemesini önleyecek şekilde düzenleniyor. Ön belleğin yapısı, otomatik olarak Evrensel Veri Modeli (Universal Data Model – UDM) yapısına göre belirleniyor ve performansı verilerdeki gecikme süresine bağlı olarak dengeleyecek şekilde ince ayar yapılabiliyor.
Microsoft OfficeSystem ileEntegrasyon Rapor sunucusunun dağıttığı raporlar, Microsoft SharePoint Portal Server ortamında ve Word, Excel gibi Microsoft Office uygulamalarıyla kullanılabiliyor. SharePoint raporlara abone olmak, raporların yeni versiyonlarını oluşturmak ve raporları dağıtmak amaçlı kullanılabiliyor. Bu raporlar Word veya Excel’de açılabiliyor veya HTML olarak görüntülenebiliyor. SOL Server ve Analiz Servisleri kullanıcıları, ilişkisel veritabaniarında ve çok boyutlu veriler arasında yapılmış sorgulara dayalı raporlar tanımlayabiliyorlar. Sorgu Oluşturucu’da (Ouery Builder)tanımlanan sorgular, bir rapor sunucusunun bütünleşik veri işleme özellikleri kullanılarak işlenebiliyor
Önceki İçerikSQL Komutları
Sonraki İçerikSQL SERVER 2005
PAYLAŞ
CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.