Türkiye'nin Dünya Üzerindeki Yeri

Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Yeri Ve Önemi
                              A-Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Yeri
 
                    Türkiye;Avrupa,Asya ve Afrika kıt’alarının birbirine en çok yaklaştığı yerdedir Atlas Okyanusu’na bağlı bir iç deniz olan Akdeniz ve kolları ile çevrili,iki yarım adadan oluşmuş bir ülkedir. Anadolu yarımadasına doğudan;Gürcistan,Ermenistan,Nahcıvan(Azerbaycan’a vağlı özerk cumhuriyet)ve İran çevreler.Güneydoğusunda Irak,güneyinde Suriye ile komşudur.Trakya yarımmadasının batısında Yunanistan,kuzeyinde Bulgaristan yer alır.Türkiye,genel görünüm olarak doğu-batı doğrultusunda uzanan bir dikdörtgen biçimindedir.
                    Türkiye,36-42 derece kuzey parelelleri ile 26-45derece kuzey meridyenleri arasındadır.Buna göre yurdumuz kuzey yarımküre’de,Kuzey Kutup ile ekvator arasındaki mesafenin ve yaklaşık ortasındadır.Acak,ekvatora biraz daha yakındır.36derece kuzey paraleli Türkiye’nin güneyinde Anamur Burnu’na yaklaşırken,Hatay ilinin Toprak tutan köyü,bu paralelin biraz güneyine değin uzanır.42derece kuzey paraleli ise Türkiye’nin en kuzey ucu olan Sinop yarımadası’ndaki İnce Burnun’dan geçer.26derece doğu meridyeni, Biga Yarımadası’ndaki Baba Burnu’na yaklaşırken,Gökçeada’nın Avlaka Burnu,bu meridyenin daha batısında yer alır.45derece doğu meridyeni ise Türkiye’nin en doğu ucu olan , Aras akarsuyunun topraklarımızdan çıktığı yerin(Türkiye- Nahcivan-İran sınır kavşağı)doğusundan geçer. Türkiye bulunduğu enlemlere göre, ılıman kuşakta yer alan bir ülkedir.
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.