VÜCUDUMUZ KONUSU İLE İLGİLİ TEST SORULARI,FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI,Biyoloji Test soruları,kimya test soruları,fizik test soruları

VÜCUDUMUZ KONUSU İLE İLGLİ TEST SORULARI (3) (FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI, SORU BANKASI)
 
1-)Vücudumuzun besinlerden sağladığı enerji belirtilen durumların hangisi veya hangilerinde kullanılır?
    I. Oyun oynarken
   II. Uyurken
  III.Kitap okurken
 
A) Yalnız I              B) Yalnız III                C) I, III             D) I, II, III
 
2-)ATP molekülü için aşağıdakilerden hangisi  ya da hangileri doğrudur?
      I. Riboz şekeri içerir                                                         
      II. Üç Fosfat atomu içerir                                         
      III.Tek atomludur   
      IV.Fosfat atomları arasında yüksek enerjili bağ vardır
 
    A) II,IV            B) I,II,IV                          C) II,III,IV                 D) I,III,IV
 
3-)- I. Elektrolit özelliği gösterme
       II.Turnusol kağıdına etki etme
       III.Tatlarının ekşi olması
       IV.Bazlarla tuz oluşturma
 Yukarıdakilerden hangileri hem NaOH  hem HCl çözeltileri için doğrudur?
 
  a) I,II                b) II,IV               c) I,II,III              d) I,II,III,IV
 
4-)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
     A) Asitlerle metaller tepkimeye girerek CO2 gazı açığa çıkarır.
     B) Asit ve bazlar tuzları oluşturur
     C) Asit baz tepkimesi kimyasal bir olaydır.
     D) Asit baz tepkimesi ekzotermik bir tepkimedir.
 
5-)I. Oksijenli solunum
    II. Fotosentez
    III.Etil alkol fermantasyonu
     Yukarıdaki reaksiyonların hangilerinde karbondioksit ürün olarak çıkar?
 
       A) I ,II                     B) II, III                        C) I , III                     D) I ,II ,III
 
6-)Renk körü bir baba ile sağlam annenin erkek çocuklarının renk körü olma olasılığı yüzde kaçtır?
 
    A) 100                   B) 50                        C) 25                    D) 0
 
7-)Aşağıdakilerden hangisi insanda kalıtsal değildir?
 
  A)Hemofili                     B) Göz rengi               C) Miyopluk D) Altı parmaklılık
               
😎 1800 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde  Timin nükleotit sayısı 300’dür.Bu DNA molekülünde sitozin nükleotit sayısı kaçtır?
 
   A) 450                      B) 600                   C) 750                 D) 1200
 
9-)Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliği değildir?
 
A)Üreme hücrelerinde olur                                             B) 4 yavru hücre oluşur
C) Kromozom sayısı sabit kalır                                      D) Eşeyli üremeyi sağlar
 
10-)Kromozom sayısı 28 olan bir hücre 3 mitoz bir mayoz bölünme geçirirse oluşan hücrelerin kromozom sayısı kaç olur?
 
   A) 7                      B) 14                     C) 28                     D) 56
 
Cevaplar
 
1-D  , 2- B , 3-A , 4- A , 5-C ,6-D , 7- C ,  8-B , 9-C  , 10 -B
 
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.