YAZIM KURALLARI – İMLA KURALLARI İLE İLGİLİ KONU ANLATIM, türkce dersi konu anlatımları, edebiyat konu anlatımı

YAZIM KURALLARI –  İMLA KURALLARI İLE İLGİLİ KONU ANLATIM
 
            BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI:
Yıldız ve gezen adları coğrafi değer taşırlarsa özel, taşımazlarsa cins da olarak değerlendirilirler.
 
            KISALTMALARIN YAZIMI:
Kısaltılan sözcüklerin harfleri okunur yalnızca ve kendisinden sonra gelen ek de bu harflerin okunuşuna göre sıralanır.
            Örn:
                        TEK’te biraz işim var.
                        DDY’nin bu yıl kaçıncı yıldönümü?
                        BOTAŞ’ın hisselerinde değişme var mı?
Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın okunuşunu değil, sözcüğün okunuşunu esas alınır.
            Örn:
                        kg’dan, cm’yi, mm’den…
                        kg.dan, cm.yi, mm.den…
 
            SAYILARIN YAZIMI:
Harfle yazılan sayılar ayrı ayrı yazılır (çek, senet, makbuz gibi belge niteliğinde olanlar hariç):
            Örn:
                        Elli yedi gün daha geçmeli.
                        Bana iki bin sekiz yüz elli lira yirmi beş kuruş verdi.
                       
            TARİHLERİN YAZIMI:
            YÖN ADLARININ YAZIMI:
 
            SÖZCÜKLERİN AYRI VE BİTİŞİK YAZILMASI:
Bileşik sözcü oluşturan sözcükler arasına ek veya başka sözcük giremez.
Bileşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden birinin ya da hepsinin anlamı kayabirilir.
            Örn:
                        Adamotu, hanımeli, basımevi…
Kişi ve yer adları, birkaç sözcükten oluşurlarsa bitişik yazılır:
            Örn:
                        İlknur, Kozakçıoğlu, Çetinkaya, Eskişehir, Samanpazarı, Gaziantep…
Pekiştirmeli sıfat veya zarflar bitişik yazılır:
            Örn:
                        Bembeyaz, mosmor, tertemiz, upuzun…
İkilemeler ayrı yazılır:
            Örn:
                        Yavaş yavaş, güzel çirkin, iyi kötü, oda moda, pılı pırtı, doğru dürüst…
“bir takım” sözcüğü “bazı” anlamında belgisiz sıfat olarak görev alırsa bitişik yazılır. Eğer bir bütünün parçalarının tümünü anlatırsa ayrı yazılır, yani kendi anlamını yitirmez.
            Örn:
                        Birtakım insanlar iki şiir yazmakla şair olduğunu sanıyorlar.
                        Bir takım çocuk elbisesi 6 lira olmuş.
                       
            İLE’NİN YAZIMI:
            Kİ’LERİN YAZIMI:
                        İLGİ ADILI OLAN Kİ
Bitişik yazılır.
            Örn:
                        Seninki gene gelmedi.
 
                        SIFAT OLAN Kİ:
Bitişik yazılır.
            Örn:
                        Sınıftaki arkadaşın gene gelmedi.
 
                        BAĞLAÇ OLAN Kİ:
Ayrı yazılır.
            Örn:
                        İste ki öğrenesin.
 
            DE’LERİN YAZIMI:
Bulunma durumu eki olan –de bitişik, bağlaç olan de ayrı yazılır.
            Örn:
                        8. Sınıfta öğretmen bekliyor.
                        8. sınıf da bizimle geliyor.
 
            SORU EKİNİN YAZIMI:
 
            ÖZEL ADLARA GELEN EKLERİN YAZIMI:
                        Özel adlardan türeyen sözcüklerin aldığı çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz:
                        Örn:
Türçenin, Rizeliler, Türkçeyi…
 
            Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmız.
                        Örn:
Türklük, Tosyalı, Çince…
Kaynak: izni ile alınmıştır

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.