Zıt Anlamlılar / Opposites – ingilce – ingilizcede – Some Opposites – Bazı Karşıt Anlamlılar – zıt anlamlılar – ingilzce – inglizce – zıt kelimeler – kelimelerin karşıtları – ingilizcede Zıt Anlamlılar gramer anlamı,ingilizcede Zıt Anlamlılar grameri

ZIT ANLAMLI KELİMELER / OPPOSITES
beautiful-ugly güzel-çirkin
better-worse daha iyi-daha kötü
big-small büyük-küçük
cheap-expensive ucuz-pahalı
early-late erken-geç 
easy-difficult kolay-zor
free-occupied  serbest-meşgul
full-empty dolu-boş
good-bad iyi-kötü
here-there  burada-orada
heavy-light  ağır-hafif
hot-cold sıcak-soğuk
near-far yakın-uzak
next-last gelecek-son
old-young  ihtiyar-genç 
old-new eski-yeni
open-shut  açık-kapalı
quick-slow çabuk-yavaş 
right-wrong doğru-yanlış
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.