Azlık, Çokluk / Quantity – ingilce – Miktar Bildiren Kelimeler – az daha az – çok daha çok – miktar belirtme – ingilce – ingilzce – inglizce – ingilizcede – ingilizce dersleri – ingilizce dersi – online ingilizce – ingilizce gramer

NİTELİK – NİCELİK / QANTATIVE-QALITIVE
İngilizcede miktar belirten bazı kelimeler vardır.Bu kelimeler sayılabilir ya da sayılamaz olmalarına göre nesneleri , kişileri ,yerleri niteler veya nicelik belirtirler.
Aşağıda bazı miktar belirten kelimeler ve kullanıldıkları yerler görülmektedir.
A lot of – many -much
  Sayılabilir ( countable )  Sayılamaz( uncountable)  Örnek (exp)
Olumlu a lot (of )/ lots of /many a lot (of) / lots of / much 1-There are a lot of animals in the zoo.
Cümle  2-Ther is a lot of sugar in my coffee.  
Olumsuz many much 1-There aren’t many cakes left.
Cümle 2-I won’t make any more as I don’t have much flour left.  
Soru many much 1-Are there many books in the library? 
Cümle 2-Did you have much time to read any of them?
 
Some / Any / No
  Sıfatlar Zamirler Zarflar
  People Things Places
Olumlu some  someone/ somebody somethingsomewhere
  any anyone / anybody anything anywhere
  every everyone / everybody everything everywhere
Olumsuz  no / not any no one / not anyone nothing nowhere
  nobody / not anybody not anyhing not anywhere
  every everyone / everybody everything everywhere
Soru any any one / anybody anything anywhere
  every everyone / everybody everything
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir
Ekleyen: Berke

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.