İngilizce Articles, a-an-the, ingilizcede a-an, ingilizcede a an kullanımı, definite article, indefinite article, no article, Ingilizce articles and no articles videolu konu anlatimi

THE ARTICLES

A-AN
İngilizce’de (a) ve (an) isimlerin önüne getirilir ve (bir/herhangi bir) anlamınım verir.
İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir. 
a book (bir kitap)
a student (bir öğrenci)
an engineer (bir mühendis)
a good teacher (iyi bir öğretmen)
Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce’de kelimelerin yazılışı değil okunuşuyla ilgilidir. Örneğin İngilizce’de “university” ifadesi kelimesi sesli harf ile başlamasına rağmen “yunivörsiti” diye okunur; dolayısıyla kelimenin başında “y” sessiz harfi bulunmaktadır.
a university (bir üniversite)
a university student (bir üniversite öğrencisi)
an hour (bir saat)
an hour later (bir saat sonra)
Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, university (yunivörsiti), hour (avır) kelimeleri okunuşları itibariyle “a university”, “an hour” şeklinde kullanılır.
Ayrıca İngilizce’de sayılamayan isimlerin önüne a/an gelmez.
a water (YANLIŞ BİR İFADEDİR)
THE
Belirli bir nesneden söz ediliyorsa “the” kullanılır. “The” sayılamaz isimler ve sayılabilir tekil ve çoğul kelimelerin hepsiyle kullanılabilir.
“Yesterday I bought a pair of jeans and a t-shirt. The jeans was cheap but the t-shirt was so expensive.” (Dün kot pantolon ve t-shirt aldım. Kot ucuzdu ama t-shirt pahalıydı.)
İlk etapta “a jeans” ifadesi kullanılıyor. Daha sonra “jeans” den bahsedilirken “the” ifadesi kullanılmaktadır. Çünkü hangi “jeans” olduğu belirlidir. Dolayısıyla hangi nesneden bahsettiğimiz belirliyse “the” kullanılır.
Bir kez daha tekrar edelim, bilinmeyen bir nesne ya da kişiden söz ediyorsak a/an kullanılır. Hangi nesne veya kişiden sözettiğimiz ifademizde belli oluyorsa the kullanılır.
“Can you pass the salt?” (Tuzu uzatır mısın?)
Konuşmanın geçtiği anda orda bulunan nesnelerden söz ediliyorsa “the” kullanılır.
“Turn off the TV please.”
Bunların dışında bazı kelimelerle “the” kullanılır; bunlar:
the sun, the sky, the quitar, the sea, the country, the radio, the cinema, the theatre gibi..
Örneğin “television” kelimesinden cihaz olarak bahsediyorsak “the” kullanılır. Ancak televizyondaki programlardan bahsediyorsak “the” kullanılmaz. Bu tür istisnalar da bulunmaktadır.

Articles a-an-the:

Article kelimesinin tam karşılığı olacak bir Türkçe kelime yoktur. Ancak bazı kaynaklarda tanımlık olarak bahsi geçer.
İngilizce’de 3 tane article vardır. a, an ve the. Bunlardan a ve an indefinite articles (belirsiz article) the ise definite article (belirli article) olarak bilinirler. Bunlar haricinde ismin hiç bir article almaması durumuna ise zero article denir.
Öncelikle indefinite articles hakkında bilgi verelim. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bunlar “a” ve “an” articlelarıdır. Önüne a veya an almış isim herhangi gruba ait herhangi bir sayılabilir tekil isimdir. Örnek verelim.

a car (bir araba ama herhangi bir araba, özellikle bir araba kast edilmemiş)
an apple (aynı şekilde yine herhangi bir elma)

Peki, neye göre a neye göre an getireceğiz ? Çok basit, eğer isim sessiz harf ile başlıyorsa “a” , sesli harf ile başlıyorsa “an” getiriyoruz. Örneğin,

a pencil, a table, a ticket
an egg, an elephant, an umbrella

* a veya an seçimi yapılırken, yazılıştan çok ses önemlidir. Bu nedenle sesli harfle başlamalarına rağmen, telaffuzda sessiz harfle başlar şekilde telaffuz edildikleri için kimi isimler an yerine a alabilir, veya tam tersi an yerine a articleı ile birlikte kullanılabilirler. Örneğin, user (kullanıcı) kelimesi an user değil, a user olarak kullanılır çünkü “yuzır” şeklinde telaffuz edilir. Tam tersi hour kelimesi “aur” şeklinde telaffuz edildiğinden a hour değil, an hour olarak kullanılır. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.
** Dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta ise, ismin bir sıfat alması durumunda, kullanılacak olan article, ismin değil, kendisinden hemen sonra gelen sıfatın ilk harfine göre belirlenir. Örneğin, a broken egg (bir kırık yumurta) veya an unusual problem (bir sıradışı problem) gibi..
Definite article “the” konusuna geçecek olursak, şöyle tanımlayabiliriz. İngilizce’de “the” articleını konuşan veya dinleyen yada yazan ve okuyan her iki kişi tarafından da hangi belirli nesne veya kişiden bahsediliğinin bilindiği durumlarda kullanırız.Örnek vermek gerekirse..

The girl I met was very beautiful. (Tanıştığım kız çok güzeldi)

Ayrıca daha önceden bahsettiğimiz şeyler için de “the” kullanırız. Örneğin arkadaşımızın biri kız, biri erkek, iki çocuğu olduğunu, kızın 5, erkeğin ise 10 yaşında olduğunu söyleyerek buna bir örnek verelim.

My friend has two children; a girl and a boy.The girl is five and the boy is ten years old. (ilk cümlede bir kızı ve bir erkek çocuğu olduğunu söyledi, ikinci cümlede ise bahsedilen kız ve erkeğin kimler olduğu hem konuşan hem de dinleyen kişi tarafından bilindiği için “the” kullandı.)

“the” aricleının coğrafik kullanımı çoğu kez karıştırılır. Dilerseniz kurallar halinde bu kullanımları vererek bu dersi sonlandıralım.
Bunlardan önce “the” KULLANMA :

 • The Netherlands (Hollanda) ve The US (Birleşik Devletler) dışındaki ülke isimlerinden önce.
 • Kasaba, şehir veya eyalet isimlerinden önce.
 • Cadde isimlerinden önce.
 • Grup göller haricinde tekil göllerden bahsederken.
 • Sıradağlar haricindeki dağ isimlerinden önce.
 • Kıta isimlerinden önce.
 • Zincir adalar haricindeki ada isimlerinden önce.

Bunlardan önce, “the” KULLAN :

 • Akarsu, okyanus ve deniz isimlerinden önce.
 • Çöl, orma, körfez ve yarımada isimlerinden önce.
 • Ekvator, Kuzey Kutbu gibi yerkürenin belirli kesimlerinden bahsederken.
 • Orta Doğu, Batı gibi coğrafi konum belirtirken.

Bu günkü konumuz burada sona eriyor.
Lütfen aşağıdaki boşluklara uygun articleları getirerek, konunun hemen altına cevap veriniz.

 1. This is ___ easy question.
 2. Please speak ___ little louder.
 3. May I have your ___ phone number?
 4. I have never seen ___ UFO.
 5. May I ask you ___ question?
 6. David is ___ best student in our class.
 7. What is ___ name of the next station?
 8. He has ___ my car today.
 9. I went to ___ sea during my summer vacation.
 10. Is there ___ public telephone near here?

 
Determiner bir niteleyici sözcüktür ve bir isimden önce gelir .a/an/the bir determiner dır.Zamirler (pronouns – he-she-we-hers-ours gibi) bir determiner olamaz çünkü onları bir isim takip etmez. 

 • specific determiners

The used computer you sold me.
Bana sattığın kullanılmış bilgisayar.
This lesson is very useful.
Bu ders çok faydalı.
My microprocessor is out of order due to high voltage.
Benim mikroişlemcim yüksek voltajdan dolayı bozuk.
General determiners dediğimiz genel niteleyici sözcükler , birşeyin ne yada kim olduğunu tam olarak açıklamadan nitelerler.

A few apples in the basket was really delicious.
Sepetteki birkaç elma gerçekten çok lezzetliydi.
I haven’t got any stocks in the bank.
Bankada hisse senedim yok.
 

Ingilizce articles and no articles videolu konu anlatimi

Lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf lise 3 11.sınıf lise 4 12.sınıf online ingilizce dersleri kpds ikibinon 2010 yds soruları ve cevapları kapsamında siz sevgili arkadaşlarımız evren hocamızın sizlere şimdi anlatacağı konu pre intermediate 2 kapsamında articles and no articles konusu nu işleyeceğiz. Article deyince aklımıza a, an ve the bölümü gelmeli. Zaten no articles bölümü de bunların hiçbirinin (a, an ve the) kullanılmadığı bölümdür. A ve an ingilizce bir anlamına gelen tekil nesneden önce kullanılıyor. Article bölümünü iki ana başlıkta yani definite ve indefinite olarak inceleyeceğiz. Sizlere ekolhoca ingilizce ekibi olarak vidyomuzda konuyu anlatmaya başlayalım. Yine bu konu kpds ikibinon ve 2010 yds konuları ndan dır. O yüzden bu sınavlara girecek adaylarımızın daha dikkatli dinlemeleri gerekiyor arkadaşlar.

ARTICLE
1. a-an
a – an isimlerin önüne gelerek onların bütün dünyadaki benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu anlatırlar. İsimlere genel bir durum katarak onları aleladeleştirirler. Bir koyun sürüsünden hiç bir ayrım yapmaksızın bir tanesini alalım seçtiğimiz koyun tüm benzerleri içinden herhangi biridir. Yani genel anlamda dünyada birbirlerine benzeyen koyunlardan herhangi bir tanesidir. Başka bir ifade ile gittiğimiz lokantada garsondan isteyeceğimiz her tabak genel anlamı içinde herhangi bir tabaktır. İngilizcede biz isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren ( herhangi bir anlamı veren ) bazı eklere gereksinim duyarız. Bu ekler İngilizce gramerinde   “ article “ diye adlandırılır. Malesef açıklamaya çalıştığımız bu izah tarzı Türkçede yoktur.Bu yüzden İngilizce öğrenimine yeni başlayanlar zaman zaman bu konuyu anlamakta zorluk çekerler.Bu konuyu anlamanın tek yolu article’ları Türkçeleştirmek yerine neden ve nerede kullanıldıklarını çok iyi kavramaktır.

 

 A ) İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa  ( a ) sesli bir harf ile başlıyorsa ( an ) getirilir.
a book                     bir kitap
a pen                        bir kalem
a student                   bir öğrenci
an apple                    bir elma
an engineer                bir mühendis
an inspector               bir dedektif

 

B ) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sesli ve sessiz harf kavramı isimlerin okunuşları ile ilgilidir.Örneğin İngilizcede hour kelimesi “ h “ kendisinden önce sesli bir harf geldiği için söylenmez. Bu yüzden “ aur “ diye okunur. A sesli bir harf olduğundan “ an hour ” şeklini alır. Yine İngilizcede “ u “ “ yu “ diye telaffuz edildiğinden “ a university “ şeklindedir. Kısaca isimler yazılışlarına göre değil okunuşlarına göre “ a veya an “ alırlar.

 

C )  “ a ve an “ mutlaka isimlerin önüne gelmelidir. Çünkü sıfatlar ve fiiller sayılamaz. Sayılamayan nesnenin tekili çoğulu olmaz.

 

a pen
an apple

D )
İsim mutlaka tekil olmalıdır. Çoğullar “ a ve an “ almazlar.
a bags
a jackets      olamaz….

 

E ) Sayılamayan isimlerin önüne “ a ve an “ gelmez.
a weather              bir hava
a water                  bir su             olamaz…

 

F ) Sıfatlar sayılamadığından “ a ve an “ almazlar.
a big
a short         olamaz…

 

G ) Sıfat tamlamaları “ a ve an “ alabilirler.
a poor man             fakir bir adam
a happy couple       mutlu bir çift          

 

H )  Sayılarda ve ölçülerde “ a – an “ bir anlamında sıkça kullanılır.
a hundred          yüz
a tousand          bin
a quarter           çeyrek

a dollar             bir dolar

 

I )  Sayılamayan isimlerin sayılabilir hale getirilmesi için bir anlamında kullanılır.

 

a piece of bread       bir parça ekmek
a pair of shoes         bir çift ayakkabı

a glass of water       bir bardak su
a cup of tea             bir fincan çay

 

J ) Daha evvel tanınmayan özel isimlerin bir başka kişiye aktarılmasında bir anlamında kullanılır.
a
  Mr.    Smith
a  Mrs.  Tanyel
a  Miss. Keser
a  Mr.    Lenon

 

2. The

 

Yukarıda “ a ve an “ i  açıklarken bir koyun sürüsünden bahsetmiştik. Seçim yapmaksızın herhengi birini aldığımızda “ a ve  an “ kullanmak zorunda olduğumuzu artık biliyoruz. Eğer o koyunu eve getirirsek artık o, bilinen bir koyun olmuştur yani dünyadaki benzerlerinden ayrılmış “ a ve an “ özelliğini bırakmıştır. İşte bilinen bir ismi belittiğimizde “ the “ kullanılır.

 

Kısaca bir pencereyi aç dediğimizde a veya an pencereyi aç dediğimizde ise “ the “  kullanılır. The sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.

 

the book          kitap
the books        kitaplar
a book             herhangi bir kitap
a books           kesinlikle olmaz.
Şimdi “ a ve an ” ile “ the “ yı kıyaslayalım.

bana bir kitap ver derken                     a book
bana kitabı ver derken                         the book
arkada bir pencere aç derken              a window

arkadaki pencereyi aç derken              the window  
                                                        

 

A )  Doğa ile ilgili bir tane olan isimlerle

 

the world                  dunya
the moon                 ay
the sky                    gökyüzü
the sun                    güneş
the North pole           kuzey kutbu
the South pole          güney kutbu
the sea                    deniz
the earth                  dunya
the air                      hava
the universe              evren
the past                   geçmiş
the future                 gelecek
the weather              hava
the wind                   rüzgar
the rain                    yağmur

 

B ) Coğrafi isimlerin önüne

 

dağlar                     the Alps
nehirler                   the river Nile
denizler                  the Black Sea
okyanuslar              the Pasific Ocean
adalar                     the Bahamas

 

C ) Özel isimler kesinlikle “ the “ almazlar

 

the Linda               the Tom
the Ankara             the Konya    olamaz…

 

D ) Ülkelere “ the “ almazlar

 

the Ankara           the America
the Englnad         the Japan       olamaz…

 

E ) Birleşik devletlerden oluşan ülkeler “ the “ alırlar.

 

the United States of America
the United Kingdom
the United Arabic Emirates

 

F ) Ülke insanlarını kastetmek için “ the “ kullanılır.

 

the Turkish
the English
the Japanese

 

G ) Üniversite isimleri önlerine “ the “ alırlar ve “ of “ ile kullanılırlar.

 

the University of Arizona
the University of California

 

H )  Gazete, bina imparatorluk, hanedanlık,özel gemi ve tren isimleri önlerine “ the “ alır.

 

the Taj Mahal
the Eiffel Tower
the Mona Liza
the Times
the Ottoman Empire
the Orient express
the Titanic

 

H )   Aile isimleri  “ the “ alırlar.

 

the Smiths
the Aksoys

 

H )  Bilim dalları “ the “ almadan kullanılır.

 

Economics             ekonomi
Engineering           mühendislik
Geography             coğrafya
Law                       hukuk
Mathematics          matematik
Philosophy            felsefe
Psychology            psikoloji

 

I )   Belirli sayılar  “ the “ alır .

 

the first
the second

the seventh

 

I ) Aşağıdaki isimler “ to-from-of-at-in-on “ preposition’ları ile kullanıldığında “ the “ almazlar.

 

bed             yatak                     class         sınıf
church        kilise                      court        mahkeme
prison         hapishane               jail           hapishane
trouble       sıkıntı                      town        kasaba
college       üniversite                school      okul
vacation     tatil                        work        
breakfast    kahvaltı                   lunch       öğlen yemeği
dinner        akşam yemeği         supper     akşam yemeği

 

J )  Aşağıdaki isimler “ the “ almazlar.

 

hell           cehennem
heaven     cennet   
paradise   cennet   

 

K )  Aşağıdaki isimler tek başlarına kullanıldığında “ the “ almazlar.

 

north       kuzey       south    güney
west        batı          east      doğu        

 

L )  Oyunlar ve spor dalları “ the “ almazlar

 

bridge                     poker
fooball                    basketball

 

M )  Next ve last zaman anlamında kullanıldığında  “ the “ almazlar. Ancak aşağıdaki gibi kullanılırlar.

 

the next                 bir sonraki
the last                  son ( en son )
the next week        gelecek hafta
the last month        geçen ay

 

 

 

N )   Müzik aletleri ve icatlar “ the “ ile kullanılır.

 

the piano               the telephone
the radio                the televisio
Önemli Not:
 

İngilizcede Türkçede olduğu gibi bir çok anlam içeren kelimeler olabilir. A ve an ile onların isimmi yoksa sıfatmı oldukları kolayca ayırt edilebilir. Örnek olarak patient’ın iki anlamı vardır. Bunlardan biri hasta diğeri ise sabırlı dır.

 

a  patient                dediğimizde           bir hasta

 

    patient                dediğimizde           sabırlı              anlamları kazanır. 

 

Biliyoruzki sıfatlar kesinlikle sayılamaz bu nedenle a veya an alamazlar, o halde  a patient kesinlikle bir isimdir. Patient  ise“ a  almadığı için bir sıfattır.

 Aşağıda görülen altı çizili kelimelerin yerine veya boşluklara gelebilecek en uygun seçenekleri bulunuz.
1.   Zamana ihtiyacım var.
a)       a time
b)       an time
c)       the time 
d)       time

2.   Dün caddede dilenen bir adam vardı. Adam herkese bağırıyordu
.
a)     in the street   /   a man     /    the man
b)     in the street   /   the man /     a man
c)     in street         /   a man    /     the man
d)     in street         /   a man    /     man  

3.   Yumurtaları dikkatlice sepete yerleştirdi.

a)     the eggs     /   in basket
b)     eggs           /   in the basket
c)     the eggs     /   in the basket
d)     eggs           /   in basket  

4.   Gökyüzünde tuhaf bir uçak vardı.

a)     in the sky   /   an strange plane
b)     in sky         /   the strange plane
c)     in a sky      /   strange plane
d)     in the sky  /   a strange plane

5.   Bir pencere aç.

a)  a window                 b)     an window
c)  window                   d)     the window

6.    
Pencereyi aç.

a)   the window            b)     a window
b)     an window             d)     window

7.     Linda sinemaya gitti.

a)     to the cinema
b)     to cinema
c)     the cinema
d)     a cinema

8.     —— South Pole

a)   a  South Pole 
b)  an South Pole
c)   the South Pole
d)  South Pole

9.         
—– America

a )  the america

c)     America
d)     an America
e)     a  America  

10.     
Kalemler buradaydı.

a)     the pens
b)     pens
c)     a pens
d)     an pens

11.     
Kediyi
besledin mi?
a)     the cat
b)     a cat
c)     an cat
d)     cat

12.     
Kırmızıyı severim.

a)     a red
b)     red
c)     the red
d)     an red

13.    Türkiye büyük bir devlettir.

a) Turkey          /    the big state
b)    the Turkey   /    a big state
c)  Turkey         /    an big state
d)    Turkey         /    a big state

Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.