Most Commonly Used English Words 351-400 (En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve Türkçe karşılıkları nedir 351-400)

351           v              change   değiştirmek, aktarmak, değişmek, takas etmek, değiş tokuş etmek
352           n              society   toplum, topluluk, çevre, dernek, sosyete
353           n              process  yöntem, usul, işlem, süreç, gi
354           n              mother   anne, ana, valide
355           v              offer       teklif etmek, sunmak, ikram etmek, vermek, arzetmek, bildirmek
356           a              late         geç, gecikmiş, geç kalan, son, son zamanlarda olan, geçen, eski, rahmetli
357           n              voice      ses, söz, ifade, fikir, düşünce, ses kalitesi, şarkı sesi, ses to
358           adv          both       her iki
359           adv          once       bir kere, bir defa, bir zamanlar, eskiden
360           n              police     polis, zabıta, inzibat, nöbet
361           n              kind        iyi, yardımsever, iyiliksever, müşfik, nazik
362           v              lose        kaybetmek, kaçırmak, kaybolmak, heba etmek
363           v              add         eklemek, ilave etmek, karıştırmak, katmak, toplamak, artırmak
364           adv          probably muhtemelen, olasılıkla, galiba, belki de
365           v              expect    beklemek, ummak, ümit etmek, sanmak
366           adv          ever        her zaman, hep, daima, gitgide, giderek, asla, hiç, olabildiğince
367           a              available müsait, var, mevcut, eldeki, hazır, işe yarar, kullanışlı, geçer
368           adv          no           hayır
369           n              price       fiyat, bedel, paha, eder, değer
370           a              little        küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
371           n              action     hareket, amel, davranış, çalışma, faaliyet
372           n              issue      çıkarma, yayınlama, piyasaya sürme, basım, sayı, konu, mesele, sorun
373           adv          far           uzak, uzağa, uzakta
374           v              remember hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak
375           n              position konum, yer, durum, pozisyon, duruş, görev, mevki, statü
376           a              low         alçak, düşük, basık, zayıf, pes, ucuz, adi, alçakgönüllü
377           n              cost        masraf, paha, maliyet, fiyat; zarar
378           det            little        azıcık, hemen hemen hiç
379           n              matter     madde, cisim, husus, şey, konu, mesele, önem, öz
380           n              community topluluk,toplum
381           v              remain    kalmak, durmak, geriye kalmak, aynen kalmak, sürdürmek, artmak
382           n              figure     şekil, vücut yapısı, endam, şahıs, şahsiyet, insan tasviri, figür
383           n              type        tip, tür, örnek, model, matbaa harfi
384           n              research araştırma, inceleme, arama, arama çalışmaları, et
385           adv          actually  aslında, fiilen, gerçekte, doğrusu, sahi, gerçekten, sahi
386           n              education eğitim, terbiye, öğretim, öğrenim, eğitimbilim
387           v              fall          düşmek, inmek, dökülmek, yıkılmak, devrilmek, yağmak, ucuzlamak
388           v              speak     konuşmak, ses çıkarmak, söz söylemek, konuşma yapmak
389           n              few         az miktar
390           adv          today      bugün, günümüzde
391           adv          enough yeterince, yeteri kadar
392           v              open       açmak, açılmak, açtırmak
393           a              bad         kötü, fena; kokuşmuş, terbiyesiz, küfürlü; berbat, rahatsız
394           v              buy         satın almak, almak, pahasına elde etmek;
395           n              programme program, yapım, gösteri, plan, yazılım
396           n              minute    dakika, an
397           n              moment an, önem, nüfuz, moment
398           n              girl          kız, kız arkadaş
399           n              age         yaş; asır; devir, çağ; erginlik
400           n              centre     göbek, merkez, orta, ılımlı kimse, ılımlı politik görüş, odak, orta alan
Kaynak: www.englishpage.blogcu.com

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.