SHALL, SHOULD

SHALL, SHOULD
Shall bir yardımcı fiildir. Olumlu cümlede özne ile ‘ll şeklinde kaynaşabilir. Not ile kısalmış şekli shan’t’tır.
Yardımcı fiillerin hemen hepsinde olduğu gibi shall de to’suz fiille kullanılır.
Shall gelecek zaman cümlesinde I ve we zamirleri ile kullanılır.
I shall see them tomorrow. Onları yarın göreceğim.
We shall bring the chairs. Sandalyeleri getireceğiz.
I shall show them the old coins. Onlara eski madeni paraları
göstereceğim.
We shall learn the truth soon. Gerçeği yakında öğreneceğiz.
Böyle bir yapıda shall yerine will kullanılırsa sözü söyleyenin o fiili yapmaya niyetli ve istekli olduğu belirtilmiş olur.
I shall talk to the tourists. Turistlerle konuşacağım.
I will talk to the tourists. Turistlerle konuşacağım.
 
İkinci cümlede konuşma eylemini yapmaya kararlı ve istekli olunduğu belirtilmektedir.
We shan’t wait at home. Evde beklemeyeceğiz.
We won’t wait at home. Evde beklemeyeceğiz.
Yine won’t ile yapılmış cümlede bir kararlılık ve niyet vardır.
Yukarıda açıklandığı gibi niyet belirtmeyen gelecek zaman cümlelerinde I ve we ile shall kullanılması gramer bakımından doğru olan şekildir. Fakat pratikte çoğunlukla shall yerine de will kullanılmaktadır.
I shall buy another hat. Başka bir şapka satın alacağım.
I will buy another hat. Başka bir şapka satın alacağım.
We shall take the pills regularly. Hapları düzenli olarak alacağız.
We will take the pills regularly. Hapları düzenli olarak alacağız.
shall I?
Sadece istek ve fikrini sorma için I ve we zamirleri ile yapılan, aşağıdaki örneklerde göreceğimiz sorularda mutlaka shall kullanılır.
Shall I bring anything for you? Sizin için bir şey getireyim mi?
Shall I open the door? Kapıyı açayım mı?
Shall I type the letter again? Mektubu tekrar daktilo edeyim mi?
Shall I take the children to Çocukları parka götüreyim mi?
the park?
Shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi?
Shall we wait here? Burada bekleyelim mi?
Where shall I put the chair? Sandalyeyi nereye koyayım?
How shall we answer these Bu sorulara nasıl cevap verelim?
questions?
Bu cümlelerin Türkçelerinde “getirecek miyim?, açacak mıyım?” gibi gelecek zaman değil, şimdiki zaman ifadeleri kullanıldığını görmekteyiz. Shall’in bu biçimde kullanıldığında verdiği anlam budur.
Shall I change the plate? Tabağı değiştireyim mi? Değiş-
tirecek miyim? değil)
Shall we drink wine? Şarap içelim mi? (İçecek miyiz?
değil)
Shall, I ve we dışındaki şahıs zamirleriyle kullanılırsa bir emir, vaat veya tehdit ifade eder.
You shall have a prize. Bir ödül alacaksın. (vaat)
He shall be punished. Cezalandırılacak. (tehdit)
The students shall write their Öğrenciler isimlerini kartlara yaza-
names on the cards. caklar. (emir)
They shall not touch the roses. Güllere dokunmayacaklar. (tehdit)
Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir

Önceki İçerikSHOULD
Sonraki İçerikUSED TO
PAYLAŞ
CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.