SPEKTRUM ANALİZİ VE ÖLÇÜMÜ

Aşağıdaki cümleler doğruysa yanlarına (D); yanlışsa (Y) harfi koyunuz.(3’er puan)
…..1. I.Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyecek Coğrafi Keşifler ve Sanayi İnkılabı gerçekleşmiştir.
…..2. Sanayi İnkılabı sonrasında İngiltere, sömürge imparatoru olarak anılmaya başlamıştır.
…..3. Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul’da isyan etmesi üzerine Bereket Ordusu 31 Mart Ayaklanması’nı durdurdu.
…..4. İtalya ile Trablusgarp Savaşı sonucunda imzalanan Uşi Antlaşması ile Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti.
…..5. I.Balkan Savaşına katılmamasına rağmen toprak alırım düşüncesiyle II.Balkan Savaşı’na katılan devlet Romanya’dır.
Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(3’er puan)
1. Rusyanın sıcak denizlere inmek için Balkan milletlerini kışkırtarak Slavların Osmanlı’dan ayrılmasını sağlamaya yönelik politikasına…………………………………..den ir.
2. Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı sırasında, kendi amaçlarına ulaşabilmek için açtığı iki cephe ……………….. ….ve………………………………………..cepheleri dir.
3. MKemal’in Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında görevli olduğu cephe ………………..dir.
4. Osmanlı Devleti’nin galip gelerek Rusya’ya yardım gitmesini engelleyen, savaşın süresini uzatan cephe ………………………………….dir.
5. Kafkasya cephesinde Ermenilerin ihanetine uğrayan Osmanlı …………………….. Kanunu ile savaş bitene kadar Ermenileri güvenlik için göç ettirmiştir.
Aşağıdaki cemiyetleri ve amaçlarını eşleştiriniz(3’er puan)
Mavri Mira A …..İngiliz Mandasına girmek
Hınçak-Taşnak B …..Bağımsız bir Kürt devleti kurmak
İngiliz Muhipleri C …..Bağımsız bir Ermeni devleti kurmak
Teali İslam D ….. Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak
Kürt Teali E ….. Halifeliği güçlendirerek dediklerini yapmak
Kilikyalılar F ….. Adana ve çevresini işgalden kurtarmak
Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra aşağıdaki işgal edilen yerlerin karşılarına hangi devletler tarafından işgal edildiğini yazınız.(3’er puan)
Musul, Antep, Urfa, Maraş, Batum
Antalya ve Konya
Adana ve çevresi
İzmir ve çevresi
Aşağıdaki soruları kısaca kağıdın arkasına cevaplayınız(10’ar puan)
1) İzmir ve çevresi İtalya’ya vaat edilmesine rağmen Paris Barış Konferansında neden Yunanlılara verildi?
2) Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf devletlerini yazınız.
3) Osmanlı Devleti açısından Mondros’un en ağır maddesi olan 7.maddeyi açıklayınız
4) ABD’nin I.Dünya Savaşına girmesi karşılığında İtilaf Devletlerinden kabul etmelerini istediği şartnamenin ismini yazınız
Kaynak: Bu içerik internet kaynaklarından yararlanılarak sitemize eklenmiştir.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.